Medeni Usul Hukuku Test 2

Medeni Usul Hukuku Test Soruları

1. HMK’ya göre aşağıdakilerden hangisi hukuki dinlenilme hakkının içeriğinde yer almaz?

Correct! Wrong!

2. Aşağıdaki hallerden hangisinde yargı yeri belirlenmesine gerek yoktur?

Correct! Wrong!

3. Haksız fiilden kaynaklanan davalarda aşağıdaki yer mahkemelerinden hangisi yetkili değildir?

Correct! Wrong!

4. Aşağıdaki dava ve işlerden hangisi sulh hukuk mahkemesinin görev alanına girmez?

Correct! Wrong!

5. Hakimlerin hukuki sorumluluğuna ilişkin olarak verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

6. Hakimin reddi müessesesine ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

7. Aşağıdaki hallerden hangisinde kesin yetki hali söz konusu değildir?

Correct! Wrong!

8. Çekişmesiz yargıya ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

9. Aşağıdaki hallerden hangisinde mahkemenin yetkisi kesin değildir?

Correct! Wrong!

10. HMK’ya göre aşağıdakilerden hangisi vekile özel yetki verilmesini gerektiren hallerden birisidir?

Correct! Wrong!

11. Haksız fiilden kaynaklanan davalarda aşağıdaki yer mahkemelerinden hangisi yetkili değildir?

Correct! Wrong!

12. Aşağıdaki davalardan hangisi HMK’da düzenlenmiş dava türlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

13. Aşağıdakilerden hangisi bir dava şartı değildir?

Correct! Wrong!

14. Dava dilekçesinin unsurlarından hangisinin tamamlanmamış olması halinde davanın açılmamış sayılmış olmasına ilişkin yaptırım uygulanmaz?

Correct! Wrong!

15. Bilgisayarlı tevzi tutulan mahkemelerde harca tabi davaların açılma zamanına ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

16. Bayan E, velayeti kendisinde bulunan oğlu O’nun ismini değiştirmeyi düşünmektedir. E hangi mahkemeye başvurmalıdır?

Correct! Wrong!

17. Aşağıdaki hallerden hangisinde bir kesin yetki hali söz konusudur?

Correct! Wrong!

18. Meydana gelen bir trafik kazasına ilişkin olarak, kendisine karşı açılan maddi tazminat davasında, davalı aracıın zorunlu mali mesuliyet sigortasını yapan sigorta şirketinden yardım istemesi durumunu karşılayacak en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Correct! Wrong!

19. Davacı A, asliye hukuk mahkemesinde bir dava açmış ve davalı B’nin görevsizlik itirazı üzerine mahkeme görevsizlik kararı vermiş; bunun üzerine A iki hafta içinde görevli mahkemeye başvurmamıştır. Verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

20. İkrar bakımından verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Medeni Usul 2
Tebrikler
Sanırım bu dersi geçmeye oldukça yakınsın. Umarım sınavda da burada aldığın notu alabilirsin.
Çalışmalısın
DEU Hukuk Fakültesinde geçme notunun 60 olduğunu düşünürsek bu derse daha iyi çalışman gerektiğini söyleyebilirim. Kaynak ihtiyaçların için ders notları bölümüne bakmayı unutma!

Share your Results: