Medeni Usul Hukuku Test 2

Medeni Usul Hukuku Test Soruları

0%

1. HMK’ya göre aşağıdakilerden hangisi hukuki dinlenilme hakkının içeriğinde yer almaz?

Correct! Wrong!

2. Aşağıdaki hallerden hangisinde yargı yeri belirlenmesine gerek yoktur?

Correct! Wrong!

3. Haksız fiilden kaynaklanan davalarda aşağıdaki yer mahkemelerinden hangisi yetkili değildir?

Correct! Wrong!

4. Aşağıdaki dava ve işlerden hangisi sulh hukuk mahkemesinin görev alanına girmez?

Correct! Wrong!

5. Hakimlerin hukuki sorumluluğuna ilişkin olarak verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

6. Hakimin reddi müessesesine ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

7. Aşağıdaki hallerden hangisinde kesin yetki hali söz konusu değildir?

Correct! Wrong!

8. Çekişmesiz yargıya ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

9. Aşağıdaki hallerden hangisinde mahkemenin yetkisi kesin değildir?

Correct! Wrong!

10. HMK’ya göre aşağıdakilerden hangisi vekile özel yetki verilmesini gerektiren hallerden birisidir?

Correct! Wrong!

11. Haksız fiilden kaynaklanan davalarda aşağıdaki yer mahkemelerinden hangisi yetkili değildir?

Correct! Wrong!

12. Aşağıdaki davalardan hangisi HMK’da düzenlenmiş dava türlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

13. Aşağıdakilerden hangisi bir dava şartı değildir?

Correct! Wrong!

14. Dava dilekçesinin unsurlarından hangisinin tamamlanmamış olması halinde davanın açılmamış sayılmış olmasına ilişkin yaptırım uygulanmaz?

Correct! Wrong!

15. Bilgisayarlı tevzi tutulan mahkemelerde harca tabi davaların açılma zamanına ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

16. Bayan E, velayeti kendisinde bulunan oğlu O’nun ismini değiştirmeyi düşünmektedir. E hangi mahkemeye başvurmalıdır?

Correct! Wrong!

17. Aşağıdaki hallerden hangisinde bir kesin yetki hali söz konusudur?

Correct! Wrong!

18. Meydana gelen bir trafik kazasına ilişkin olarak, kendisine karşı açılan maddi tazminat davasında, davalı aracıın zorunlu mali mesuliyet sigortasını yapan sigorta şirketinden yardım istemesi durumunu karşılayacak en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Correct! Wrong!

19. Davacı A, asliye hukuk mahkemesinde bir dava açmış ve davalı B’nin görevsizlik itirazı üzerine mahkeme görevsizlik kararı vermiş; bunun üzerine A iki hafta içinde görevli mahkemeye başvurmamıştır. Verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

20. İkrar bakımından verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Medeni Usul 2
Tebrikler
Sanırım bu dersi geçmeye oldukça yakınsın. Umarım sınavda da burada aldığın notu alabilirsin.
Çalışmalısın
DEU Hukuk Fakültesinde geçme notunun 60 olduğunu düşünürsek bu derse daha iyi çalışman gerektiğini söyleyebilirim. Kaynak ihtiyaçların için ders notları bölümüne bakmayı unutma!

Share your Results:

Medeni Usul Hukuku Test Soruları 3 başlıklı testimizi de çözmeyi unutmayın!

Medeni Usul Hukuku


Ders İçin Önerilen Kaynaklar
Ana kaynak: Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Özekes, Muhammet: Medenî Usûl Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 2013.
Yardımcı kaynaklar: Pekcanıtez, Hakan/Özekes, Muhammet/Akkan, Mine: Medenî Usûl Hukuku Pratik Çalışmalar, Yetkin Yayınları, Ankara 2013.
Dersin Amacı
Temelini özel hukukta bulan bir uyuşmazlığın, mahkemeye başvurulmasından hükmün kesinleşmesine kadar olan usul kesitlerinin tüketilmesi suretiyle temel ilkeler ışığında yargılama yapılarak çözümlenmesinin sistematik bir şekilde sunumu; uyuşmazlığın yargılama yapılmadan çözümlenebileceği diğer yöntemlerin tanıtımı amaçlanmaktadır.
Dersin Öğrenme Kazanımları
1  Medenî usûl hukuku ile ilgili temel kavram ve kurumları açıklayabilme.
2  Medenî usûl hukukuna ilişkin temel mevzuattan meseleye uygulanacak hukuk kuralını tespit edebilme.
3  Uyuşmazlıkların çözümü için devlet yargısı ve arabuluculuk gibi başkaca uyuşmazlık çözüm yöntemlerini önerebilme.
4  Meslek etiği ilkelerini açıklayabilme.
5  Davanın açılmasından hükmün kesinleşmesine kadar olan süreçte medeni usul hukuku kurallarını uygulayabilme.