Kategori: Ceza Genel Hukuku

16. KOŞULLU SALIVERİLME

Cezasını çekmekte olan hükümlünün ceza süresi dolmadan serbest bırakılmasını ifade eder.  Salıvermenin koşullu olmasının nedeni hükümlünün kalan ceza süresi içinde suç işlememesi ve bazı  yükümlülüklere uyması şartıdır. Ertelemeden farklı …

10.3. Kusurluluk

10.3. Kusurluluk Suçun yapısal unsurlarının üçüncüsü olan kusurluluk failin eylemden sorumlu tutulabilmesi için gerekli koşulları taşıması anlamındadır.  Yani suç olan eylemden sorumlu tutulan kişinin mütekâmil manada suçun hamili olabilmesi …

10.2. Hukuka Aykırılık

a. Genel tanım:Hukuka aykırılık belirli bir normda belirtilen emir ya da yasağa uygun hareket edilmesi kuralına aykırılık olarak tanımlanır. Yani suç ceza hukukunun ihlalidir. Bu biçimde ele alındığında suç …

9. SUÇUN GENEL TEORİSİ

9.1. Suçun Tanımı ve Suç Kavramı 9.1.1. Felsefi açıdan suç  Felsefi açıdan suç niyeti ve sonuçları açısından, düşünce tarihi boyunca yüceltilen insan olma durumuna ihanettir.  Bu noktada ahlak yargıları ve …

8. CEZA HUKUKUNUN UYGULAMA ALANLARI

Ceza Hukuku Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanmasına İlişkin  İlkeler. Ceza Hukuku Kurallarının Yer Bakımından Uygulanmasına İlişkin İlkeler. Ceza Hukuku Kurallarının Kişi Bakımından Uygulanmasına İlişkin İlkeler. 8.1. Ceza Hukuku Kurallarının Zaman Bakımından …