Kategori: Hukuki Gelişmeler

140.000 Avukat Burada

Ülkemizde hukuk alanında hizmet verme, vatandaşın mahkemelerdeki iş ve davalarını takip etme yetkisi sadece avukatlara münhasır kılınmıştır. Avukatlık ilgili kanunda da belirtildiği üzere hem bir kamu görevidir hem de …

Miras Hukuku

Miras hukuku gerçek kişilerin gaipliği veya ölümü gibi hallerde, sahip olduğu mal varlığının kimlere intikal edeceği, varsa borçlarının hangi sırayla ne şekilde ödeneceğini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Mirasa konu …