Kategori: Ceza Muhakemesi Hukuku

Türk Hukukunda Tutuklama

            Başlangıç olarak Türk doktrininde tutuklama tanımlarını incelemek gerekirse, tutukluluk; “bir yargıç kararıyla anayasada ve yasada belirtilen koşulların gerçekleşmesi ile, bir kişinin henüz suçluluğu hakkında …