Borçlar Hukuku Özel Hükümler Testi 2

Borçlar Hukuku Özel Hükümler

Adli – İdari Hakimlik ve KPSS sınavlarında çıkmış sorular

0%

1. Taraflar arasında yapılan sözleşme ile D,G’ye üç adet kömüş satmıştır. Söz konusu kömüşlerden her birinin mevsimine göre günde on litre süt vermesi gerekirken, rahatsızlıkları nedeni ile kömüş başı sadece 3 litre süt verebilmektedirler. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

2. Taraflar arasında yapılan sözleşme uyarınca Ö, O’ya Ankara ili Gölbaşı İlçesi İncek köyünde bulunan bir dönüm imarlı arsasını satmıştır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bu sözleşmenin resmi şekilde yapılması gerekir.

Correct! Wrong!

3. Halil ile Onur arasındaki anlaşmaya göre Halil, Onur’a bir otomobil teslim edecek, Onur denediği otomobili kabul ederse bedeli Halil’e ödeyecektir. Halil ile Onur arasındaki bu anlaşmanın hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

4. Taraflar arasında yapılan sözleşme uyarınca Ç, 16 yaşındaki O’ya mobilya takımını teslim edecek, O da satış bedelini kısım kısım ödeyecektir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

5. E, A’ya Ankara ile Çankaya ilçesinde bulunan kat mülkiyetine tabi bağımsız bölümü bağışlamıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

6. Taraflar arasında yapılan sözleşme uyarınca A, M’ye antika kahve takımını bağışlama sözü vermiştir. Buna göre A’nın bu sözünü geri alabilmesi aşağıdakilerden hangisi gerçekleştiği anda mümkün değildir?

Correct! Wrong!

7. Aşağıdakilerden hangisi kiraya verenin borçlarından değildir?

Correct! Wrong!

8. Kira sözleşmeleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

9. Taraflar arasında yapılan belirsiz süreli kira sözleşmesi uyarınca A, büfesini T’ye kiralamıştır. Buna göre taraflardan birinin fesih bildirim süresine uyarak sözleşmeyi feshedeceği kira dönemi süresi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Correct! Wrong!

10. E, B’ye müstakil evini üç yıllığına kiralamıştır. B, kira borçlarını ödememektedir. Buna göre E’nin sahip olduğu hapis hakkı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

11. Aşağıdakilerden hangisi konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin dava yoluyla sona erdirilme nedenleri arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

12. Taraflar arasında yapılan sözleşme uyarınca A, B’ye saatini kullanım ödüncü olarak vermiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

13. D ile N arasında yapılan tüketim ödüncü sözleşmesi uyarınca D, N’ye bir yıllığına 10.000 TL verecektir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

14. Hizmet sözleşmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.

Correct! Wrong!

15. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Finansal Kiralama sözleşmesi ile ilgili olarak doğrudur?

Correct! Wrong!

16. Aşağıdakilerden hangisi eser sözleşmesi kapsamında eser olarak nitelendirilemez?

Correct! Wrong!

17. Taraflar arasında yapılan anlaşma uyarınca A, T’ye alçıdan bir heykel yapacaktır. A’nın yapmış olduğu heykel, henüz T’ye teslim edilmeden önce sel felaketinde parçalanmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

18. Aşağıdakilerden hangisi eser sözleşmesinde yüklenicinin borçlarından değildir?

Correct! Wrong!

19. Taraflar arasında yapılan anlaşma uyarınca müteahhit B, Z’nin arsasında bir bina inşa edecek ve bunun karşılığında Z’ye dört daire, iki tane dükkan verecektir. Bu anlaşma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir?

Correct! Wrong!

20. K’nin, İ’nin romanını çoğaltarak yayımlayacağı konusunda taraflar anlaşmışlardır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yukarıdaki olaya göre yanlıştır?

Correct! Wrong!

borçlar özel 2
Tebrikler
Sanırım bu dersi geçmeye oldukça yakınsın. Umarım sınavda da burada aldığın notu alabilirsin.
Çalışmalısın
DEU Hukuk Fakültesinde geçme notunun 60 olduğunu düşünürsek bu derse daha iyi çalışman gerektiğini söyleyebilirim. Kaynak ihtiyaçların için ders notları bölümüne bakmayı unutma!

Share your Results: