Kategori: Hukuk Başlangıcı

Hukukun Temel Kavramları Ders Notları

 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI DERS NOTLARI 1-      Hukukun yazılı kaynaklarını sırasıyla yazınız, anayasanın değiştirilmesini anlatınız. Hukukun yazılı kaynakları; Anayasa, Yasa, Uluslararası Anlaşmalar, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Yönetmelik, Genelge, Tebliğ, İçtihadı …

Hukuk Başlangıcı Ders Notları

  Hukuk    nedir?… Doktrinde çeşitli tanımlar yapılmış olsa da “hukuk” kavramını ortak  bir tanımının bulunmadığı görülmektedir.           Bununla birlikte genel olarak hukuku “toplumsal ilişkileri düzenlemek amacıyla devletin yetkili organları …