Kategori: Medeni Hukuk

AİLE TOPLULUĞU – YARDIM NAFAKASI

AİLE TOPLULUĞU – YARDIM NAFAKASI I.                   NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (NAFAKA YÜKÜMLÜSÜ VE ALACAKLISI) MK m. 364/1’e göre, nafaka yükümlüsü olanlar, üstsoy ve altsoy kan hısımları ile kardeşlerdir. Üstsoy ve Altsoy hısımlar, …

SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ

SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ I.                   SOYBAĞININN VELAYET HAKKINA BAĞLI OLMAYAN HÜKÜMLERİ 1.       Soyadı Çocuk ile ana ve babası  arsında soybağı kurulduğunda , ana ve baba evli ise, çocuk ailenin soyadını alacaktır. Ancak, …

Soy Bağının Kurulması

HISIMLIK – SOYBAĞININ KURULMASI Soybağı, bir kişinin ana ve babası arasındaki bağı ifade eder. Medeni kanunumuzun soybağına ilişkin düzenlemesi dikkate alındığında, soybağının kurulmasında ya çocuk ile ana ve babasu …

EVLİLİK BİRLİĞİNDE MAL REJİMLERİ

EVLİLİK BİRLİĞİNDE MAL REJİMLERİ I.                   MAL REJİMİ TÜRLERİ 1.       Yasal Mal Rejimi – Sözleşmesel Mal Rejimi Yasal mal rejimi, eşlerin aralarında akdettikleri bir mal rejimi sözleşmesiyle kanunda öngörülen mal rejimlerinden birini …

Evlilik Birliğinin Korunması

EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI I. MK 195’E DAYALI GENEL KORUMA MK 195: ‘’Evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya evlilik birliğine ilişkin önemli bir konuda uyuşmazlığa düşülmesi halinde, eşler ayrı ayrı …

Evliliğin Temel Hükümleri

EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ I.                    EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ Genel olarak: MK 185/1: ‘’Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. 185/2: Eşler, bu birliğin mutluluğunu sağlamak ve çocukların bakımına, …

Evlenmenin Şekil Şartları – Aile Hukuku

I.                   EVLENMENİN ŞEKİL ŞARTLARI Evlenmenin geçerli olarak yapılabilmesi için, sadece tarafların evlenme ehliyetine sahip olmaları ve evlenme engelinin bulunmaması; başka bir deyişle sadece evlenmenin maddi şartlarının bulunması yeterli değildir. Bunun …

Evlenme 1 – Aile Hukuku

EVLENME Evlenme, nişanlıların evlilik birliğini meydana getirmelerini sağlayan bir hukuki işlemdir. EVLEMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ Bir görüş, evlenmenin bir sözleşme, bir aile hukuku sözleşmesi olduğu yönündedir. Bu görüş, evlenmeyi, tarafların, …