Kategori: Birinci Sınıf

AİLE TOPLULUĞU – YARDIM NAFAKASI

AİLE TOPLULUĞU – YARDIM NAFAKASI I.                   NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (NAFAKA YÜKÜMLÜSÜ VE ALACAKLISI) MK m. 364/1’e göre, nafaka yükümlüsü olanlar, üstsoy ve altsoy kan hısımları ile kardeşlerdir. Üstsoy ve Altsoy hısımlar, …

SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ

SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ I.                   SOYBAĞININN VELAYET HAKKINA BAĞLI OLMAYAN HÜKÜMLERİ 1.       Soyadı Çocuk ile ana ve babası  arsında soybağı kurulduğunda , ana ve baba evli ise, çocuk ailenin soyadını alacaktır. Ancak, …

Soy Bağının Kurulması

HISIMLIK – SOYBAĞININ KURULMASI Soybağı, bir kişinin ana ve babası arasındaki bağı ifade eder. Medeni kanunumuzun soybağına ilişkin düzenlemesi dikkate alındığında, soybağının kurulmasında ya çocuk ile ana ve babasu …

EVLİLİK BİRLİĞİNDE MAL REJİMLERİ

EVLİLİK BİRLİĞİNDE MAL REJİMLERİ I.                   MAL REJİMİ TÜRLERİ 1.       Yasal Mal Rejimi – Sözleşmesel Mal Rejimi Yasal mal rejimi, eşlerin aralarında akdettikleri bir mal rejimi sözleşmesiyle kanunda öngörülen mal rejimlerinden birini …

Evlilik Birliğinin Korunması

EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI I. MK 195’E DAYALI GENEL KORUMA MK 195: ‘’Evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya evlilik birliğine ilişkin önemli bir konuda uyuşmazlığa düşülmesi halinde, eşler ayrı ayrı …