Ceza Hukuku Özel Hükümler Test 11

 

Ceza Hukuku Özel Hükümler Testi 11

 

A, miras meselesi yüzünden tartıştığı amca oğlu O’ya öldürme kastıyla, tabancayla bir el ateş etmiştir. Ancak, kurşun, kavgayı ayırmak için orada bulunan ve O’ya yakın yerde olup da araya girmek isteyen O’nun kardeşi Ö’ye isabet etmiş ve Ö, yaralanmıştır. Buna göre, A’nın ceza sorumluluğuna ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Türk Ceza Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi “resmi belge hükmünde sayılan belgelerden” değildir?

Correct! Wrong!

A, Babası B’yi Öldürmek Için Zehir Vermiş, Ancak B, Zehir Henüz Etkisini Göstermeden Komşusu C Ile Tartışmış Ve C Tabancayla Ateş Ederek B’yi Öldürmüştür. Buna Göre A’nın Cezai Sorumluluğu Aşağıdakilerden Hangisidir?

Correct! Wrong!

Oto Tamir Servisinde Çırak Olarak Çalışan K Ve M, Komşu Serviste Bulunan Bir Aracı Çalarak Boğaz Çevresinde Gezintiye Çıkmak Istemiştir. Bütün Işyerlerinin Tatil Olduğu Bir Sırada Sabah Erkenden Arabayı Çalan K Ve M Akşamüzeri De Arabayı Aldıkları Yere Bırakmışlardır. Buna Göre K Ve M Hangi Suçtan Sorumludur?

Correct! Wrong!

Organ Ticareti Yapan P, Afganistan’daki Açlık Ve Sefalatten Kurtulmak Isteyen D Ve E’yi Organlarını Almak Amacıyla Kandırarak Iş Bulma Ve Insanca Yaşama Vaadiyle Türkiye’ye Getirmiş Ve Onlara Bir Ay Türkiye’de Bakmıştır. Buna Göre P Aşağıdaki Suçlardan Hangisini Işlemiştir?

Correct! Wrong!

Türk Ceza Kanunu’na göre, cinsel saldırı suçuna ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Türk Ceza Kanunu’na göre, aşağıdaki eylemlerden hangisi haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunu oluşturmaz?

Correct! Wrong!

İş adamı A, gayri ahlaki bir amaçla, kendisi gibi iş adamı olan arkadaşı B’den, B’nin eski sekreteri S’nin telefon numarasını istemiş ve B’de, A’nın bu amacından habersiz bir şekilde S’nin telefon numarasını vermiştir. Buna göre, A ve B’nin ceza sorumluluğuna ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Türk Ceza Kanunu’nun 119. maddesinde düzenlenen kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?a)Suçun oluşması için hürriyetten yoksun kılmanın uzun sürmesi gerekir.

Correct! Wrong!

A, gerçeğe aykırı bir şekilde düzenlendiği maddi hasarlı trafik kaza raporu ile sigorta şirketinden aracında meydana gelen hasarın karşılanmasını talep etmiş ve sigorta şirketi de zararı karşılamıştır. Buna göre, A’nın ceza sorumluluğuna ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

 

Ceza Hukuku Özel Hükümler


Dersin Amacı: 

Ceza hukukunda çeşitli özel suç tiplerinin açıklanmasıdır.

Önerilen Kaynaklar
Ana kaynak: Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe; Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara, 2011

Yardımcı kaynaklar: Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe/Başbüyük/Meraklı; Pratik
Çalışma Kitabı III; Ceza Hukuku Özel Hükümler; Ankara 2011

Tezcan/Erdem/Önok; Ceza Hukuku Özel Hükümler; Ankara 2011
Artuk/Gökcen/Yenidünya, Ceza Hukuku Özel Hükümler, İstanbul 2010

Dersin İçeriği: 

Bu derste kanunun sistematik bölüşümü içerisinde kısım ve bölüm ayırımı göz önünde tutularak önce kısım içerisindeki suçların genel nitelikleri ve özellikleri, daha sonra kanundaki sıra takip edilerek bölümlerin özellikleri daha ayrıntılı olarak ortaya konulmaktadır. Nihayet her bir  bölüm içerisinden bir suç alınarak, bu suç maddi unsur, manevi unsur, hukuka aykırılık unsuru yönlerinden incelenmekte ve bunun yanı sıra teşebbüs, içtima ve iştirak durumlarında farklılık gösteren hususlara değinilmektedir.