Medeni Usul Hukuku Test 3

Medeni Usul Hukuku Testi 3

1. Aşağıdakilerden hangisi bakımından değişiklik davası açılamaz?

Correct! Wrong!

2. Aşağıdaki hallerden hangisin ilk kez HMK ile bir yargılamanın iadesi sebebi olarak kabul edilmiştir?

Correct! Wrong!

3. İhtiyati tedbir bakımından aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

4. X AŞ tescilli markası “Z-ZET”in taklit ürünlerde de kulanıldığı gerekçesi ile bu markanın kullanıldığı taklit ürünlerin toplatılması ve uğradığı zararların tazmini için bir dava açmayı düşünmektedir. Bu olaya ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur?

Correct! Wrong!

5. İsticvap müessesine ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

6. Aralarında herhangi bir hukuki veya ekonomik bağlantı olmasa bile davacının aynı dava dilekçesi ile aynı davalıya karşı birden fazla talebini birlikte ileri sürmesi ne olarak adlandırılır?

Correct! Wrong!

7. Çekişmesiz yargıya ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

8. Heyet halinde yargılama yapan mahkemelerde yetki çerçevesi içerisinde ve fakat mahkeme dışında bir işin görülmesi için görevlendirilen hakime ne denir?

Correct! Wrong!

9. Aşağıdakilerden hangisi ilk kez HMK ile ön görülen dava şartlarından değildir?

Correct! Wrong!

10. Farklı yargı kolları arasındaki hüküm uyuşmazlığı aşağıdaki mahkemelerden hangisi tarafından giderilir?

Correct! Wrong!

11. Tarafların dava malzemelerini belirli bir usuli kesit içerisinde mahkemeye sunmak zorunda olmaları medeni usul hukukunda ………………… ilkesi olarak adlandırılır?

Correct! Wrong!

12. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

13. Aşağıdaki davalardan hangisi adli yargıda görülmez?

Correct! Wrong!

14. HMK’ya göre aşağıdakilerden hangisi dava dilekçesinde bulunması gereken unsurlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

15. Davada iradi taraf değişikliğine ilişkin olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

16. Aşağıdaki işlemlerden hangisi ön inceleme aşaması içerisinde ön inceleme tamamlanmadan yapılacak işlemlerden değildir?

Correct! Wrong!

17. İddianın değiştirilmesi ve genişletilmesi yasağına ilişkin olarak verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

18. Dava dosyasının işlemden kaldırılması ve yenileme talebine ilişkin olarak verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

19. Aşağıdakilerden hangisi duruşma sırasında tanığa, bilirkişiye ve duruşmaya çağrılan diğer kişilere doğrudan soru soramaz?

Correct! Wrong!

20. Aşağıdakilerden hangisi zabıt katiplerinin görevi bakımından doğru değildir?

Correct! Wrong!

Medeni Usul Hukuku Test 3
Tebrikler
Sanırım bu dersi geçmeye oldukça yakınsın. Umarım sınavda da burada aldığın notu alabilirsin.
Çalışmalısın
DEU Hukuk Fakültesinde geçme notunun 60 olduğunu düşünürsek bu derse daha iyi çalışman gerektiğini söyleyebilirim. Kaynak ihtiyaçların için ders notları bölümüne bakmayı unutma!

Share your Results: