Medeni Usul Hukuku Test 1

Medeni Usul Hukuku Test Soruları 1

0%

1. HMK’ya göre aşağıdaki davalardan hangisi asliye hukuk mahkemesinin görev alanına girmez?

Correct! Wrong!

2. Aşağıdaki davalardan hangisi aksine bir düzenleme olmadığı sürece sulh hukuk mahkemesinin görev alanına dahil değildir?

Correct! Wrong!

3. HMK’ya göre yetki kuralları bakımından verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

4. Yetki sözleşmesine ilişkin olarak verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

5. Hakimlerin yasaklılığı ve reddine ilişkin olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

6. Hakimlerin hukuki sorumluluğuna ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

7. Kanunda belirtilen istisnai durumlar dışında, maddi hukuktaki tasarruf yetkisine göre tayin edilen ve talep sonucu hakkında hüküm alabilme yetkisi veren usul hukuku kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

8. Aşağıdaki hallerden hangisinin varlığı halinde davanın ertelenmesine karar verilmez?

Correct! Wrong!

9. Aşağıdaki hallerden hangisinde birden fazla kişiye karşı dava açılması veya birden fazla kişinin birlikte dava açması iradi değildir?

Correct! Wrong!

10. Davanın ihbarı ve davaya müdahaleye ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

11. Aşağıdakilerden hangisi vekile özel yetki verilmesini gerektiren hallerden değidlir?

Correct! Wrong!

12. “Görülmekte olan bir dava sırasında davacı vekili ve bizzat davalının kendisi, hakimin uyarısına rağmen, uygun olmayan tutum ve davranışta bulunmaya devam etmişlerdir.” Bu olaya ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

13. HMK’ya göre Türk vatandaşları bakımından aşağıdaki hallerden hangisinde teminat göstermeye gerek yoktur?

Correct! Wrong!

14. Eski hale getirme ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

15. Tespit davaları bakımından verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

16. Belirsiz alacak davaları ve kısmı dava bakımından verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

17. Merkezi Ankara’da bulunan bir tüketici derneği tüketici menfaatlerinin korunması maksadıyla piyasada bulunan bir seri ayıplı malın toplatılması amacıyla tüketici mahkemesinde dava açmıştır. Tüketici derneğinin açtığı bu dava medeni usul hukuku bağlamında aşağıdaki dava türlerinden hangisi ile nitelendirilir?

Correct! Wrong!

18. Aşağıdakilerden hangisi HMK tarafından ilk kez düzenlenmiş olan dava şartlarından değildir?

Correct! Wrong!

19. İlk itirazlara ilişkin olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

20. Aşağıdakilerden hangisi HMK’da yargılamaya hakim olan ilkeler bölümünde açıkça düzenlenmiş müesseselerden biri değildir?

Correct! Wrong!

medeni usul 1
TEBRİKLER
Sanırım bu dersi geçmeye oldukça yakınsın. Umarım sınavda da burada aldığın notu alabilirsin.
DAHA ÇOK ÇALIŞMALISIN
DEU Hukuk Fakültesinde geçme notunun 60 olduğunu düşünürsek bu derse daha iyi çalışman gerektiğini söyleyebilirim. Kaynak ihtiyaçların için ders notları bölümüne bakmayı unutma!

Share your Results:

Medeni Usul Hukuku Test Soruları 2 başlıklı testimizi de çözmeyi unutmayın!

Medeni Usul Hukuku


Ders İçin Önerilen Kaynaklar
Ana kaynak: Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Özekes, Muhammet: Medenî Usûl Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 2013.
Yardımcı kaynaklar: Pekcanıtez, Hakan/Özekes, Muhammet/Akkan, Mine: Medenî Usûl Hukuku Pratik Çalışmalar, Yetkin Yayınları, Ankara 2013.
Dersin Amacı
Temelini özel hukukta bulan bir uyuşmazlığın, mahkemeye başvurulmasından hükmün kesinleşmesine kadar olan usul kesitlerinin tüketilmesi suretiyle temel ilkeler ışığında yargılama yapılarak çözümlenmesinin sistematik bir şekilde sunumu; uyuşmazlığın yargılama yapılmadan çözümlenebileceği diğer yöntemlerin tanıtımı amaçlanmaktadır.
Dersin Öğrenme Kazanımları
1  Medenî usûl hukuku ile ilgili temel kavram ve kurumları açıklayabilme.
2  Medenî usûl hukukuna ilişkin temel mevzuattan meseleye uygulanacak hukuk kuralını tespit edebilme.
3  Uyuşmazlıkların çözümü için devlet yargısı ve arabuluculuk gibi başkaca uyuşmazlık çözüm yöntemlerini önerebilme.
4  Meslek etiği ilkelerini açıklayabilme.
5  Davanın açılmasından hükmün kesinleşmesine kadar olan süreçte medeni usul hukuku kurallarını uygulayabilme.