Kategori: İdare Hukuku

İdare Hukuku Ders Notları 9. Bölüm

  I. İDARENİN MALİ SORUMLULUĞU  İdarenin mali sorumluluğu, hukuk devleti ilkesinin özünü oluşturup, yargısal içtihatlarla şekillenen bir kavramdır. Polis devletinin uygulamada olduğu dönemlerde gündeme gelen “Hazine Teorisi” uyarınca idarenin …

İdare Hukuku Ders Notları 6. Bölüm

KOLLUK FAALİYETLERİ İdarenin kamu düzenini korumak ve sağlamak amacıyla giriştiği, kanunlar çerçevesinde kalmak kaydıyla, kamu özgürlüklerini sınırlayıcı tüm faaliyetlerine kolluk faaliyetleri denir. Kolluk bir yandan kamu düzenini sağlayan, koruyan …

İdare Hukuku Ders Notları 5. Bölüm

İDARENİN YETKİLERİ İdare, üstlendiği sorumlulukları yerine getirebilmek adına birtakım üstün yetkilerle donatılmıştır. Kamu gücünden kaynaklanan yetkilerin kullanımında temel ölçü kamu yararıdır ve kamu yararı adına icrai nitelikte işlemler yapabilme …

İdare Hukuku Ders Notları 4. Bölüm

İKİ YANLI İDARİ İŞLEMLER (SÖZLEŞMELER) Sözleşmeler, idarenin karşılıklı irade uyuşmasına dayalı olarak yapmış olduğu işlemlerdir. Sözleşmeler bir yandan şart, diğer yandan subjektif nitelikli idari işlemlerdir. İdare, özellikleri birbirinden farklı …

İdare Hukuku Ders Notları 3. Bölüm

  İDARİ İŞLEMLER İdari işlem, idarenin hukuki sonuç doğurmaya yönelik bir irade açıklaması olarak tanımlanabilir. İdari işlemin özellikleri icrailik, re’sen icra edilebilirlik ve hukuka uyguluk karinesidir. İdarenin iradesini tek …

İdare Hukuku Ders Notları 2. Bölüm

İDARE HUKUKUNA İLİŞKİN ANAYASAL İLKELER İdare hukukunun bazı temel kavram, kurum ve kuralları bizzat anayasa tarafından düzenlenmiştir. Anayasada birçok kamu kurum ve kuruluşuna, idarî yargının organlarının gerek kuruluşuna, gerekse …