Kategori: Eşya Hukuku

Eşya Hukuku – Tapu Sicili

Tapu Sicili Ayni haklar, bu hakkı ihlal eden herkese karşı ileri sürülebilir. Ayni hakların ihlal edilmemesini sağlamak için ayni hakların aleniyetinin sağlanması gerekir. Bu ihtiyaç, menkullerde zilyetlik, gayrimenkullerde tapu …

Eşya Hukuku – Zilyetlik

Zilyetlik Zilyetlik menkullerde ayni hakkın üçüncü kişilere yansımasıdır ve aleniyeti sağlar. Menkuller açısından zilyetliğin önemi daha büyüktür. Aleniyet, menkullerde zilyetlik ve gayrimenkullerde tapu sicili vasıtası ile sağlanır. Zilyetliğin konusu …

Eşya Hukukuna Giriş

Eşya Hukukuna Giriş Ayni Hakların Unsurları Ayni hakların üç unsuru vardır. 1. Ayni haklar eşya üzerinde tesis edilir. 2. Doğrudan hak sağlar. 3. Herkese karşı ileri sürülebilir Eşya Medeni …

Eşya Hukuku Ders Notları – Zilyetlik

EŞYA HUKUKU Kişilerin bir eşya üzerindeki hakimiyetlerinin niteliklerini ve bunlar dolayısıyla diğer kişilerle olan ilişkilerini düzenleyen bir medeni hukuk dalıdır. I. EŞYA VE TÜRLERİ: Eşya, üzerinde bireysel hakimiyet sağlanabilecek …