140.000 Avukat Burada

Ülkemizde hukuk alanında hizmet verme, vatandaşın mahkemelerdeki iş ve davalarını takip etme yetkisi sadece avukatlara münhasır kılınmıştır. Avukatlık ilgili kanunda da belirtildiği üzere hem bir kamu görevidir hem de …