Kategori: Kıymetli Evrak ve Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku

·         SAŞ: Sigorta Anonim Şirketi · SEN: Sigorta Ettiren Farklı nevileri olmasına rağmen sigorta sözleşmesi temelde bir sözleşmedir. Kısaltması S/S’tir. Sigorta sözleşmesinde SEN, para ödemeyi taahhüt eder. Prim kambiyo …