Kategori: Borçlar Özel Hukuku

Kira Sözleşmesi

KİRA SÖZLEŞMESİ A) Çeşitleri 1) Kira Konusu Eşyanın Taşınır ya da Taşınmaz Olmasına Göre 2) Kira Konusu Eşyanın Ürün (Hasılat) Getiren Bir Mal Olup Olmamasına Göre           Ürün getirmeyen …

Bağışlama Sözleşmesi

BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 285- Bağışlama sözleşmesi, bağışlayanın sağlararası sonuç doğurmak üzere, malvarlığından bağışlanana karşılıksız olarak bir kazandırma yapmayı üstlendiği sözleşmedir.     Henüz edinilmemiş olan bir haktan feragat etmek veya …

Trampa Sözleşmesi

TRAMPA SÖZLEŞMESİ           Mal ya da hak ile mal ya da hak karşılıklı değiştirilmesinin kararlaştırıldığı iki tarafa borç yükleyen sözleşmeye trampa sözleşmesi denir. A. SÖZLEŞMENİN UNSURLARI 1) Mal ya …

Kefalet Sözleşmesi

I.                  KEFALET SÖZLEŞMESİ              TBK m. 581’e göre “Kefalet sözleşmesi, kefilin alacaklıya karşı, borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olmayı üstlendiği sözleşmedir.”             Kefilin borcu, bağımlı bir nitelik …

Vekalet Sözleşmesi

I.                  VEKALET SÖZLEŞMESİ  TBK m. 502 uyarınca vekâlet sözleşmesi; vekilin, vekâlet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlendiği sözleşmedir. Vekalet sözleşmesinin özelliklerini özetlersek: ·       Vekalet, bir iş görme sözleşmesidir. ·       Vekalet …