Adli Hakimlik – Savcılık Mülakatı Soruları

Aşağıda önceki yıllarda hakim adaylarına sorulmuş veya sorulması muhtemel olan sorular yer almaktadır. Elbette bu soruların tekrar sorulup sorulmayacağını bilemeyiz ancak hazırlıklı olmakta fayda var. Hakim ve savcı adaylarımıza şimdiden başarılar dilerim.

1-Bilirkişilik kurumu hakkında bilgi veriniz.

2-Denkleştirici ve Dağıtıcı adalet nedir?

3-Hakkın kötüye kullanımı ne demektir?

4-Şüpheli ve sanık arasındaki fark nedir?

5-İdari yargıda dava türleri nelerdir?

6-AİHM’nin kararlarının Türk Yargı sistemindeki yeri nedir?

7-Malvarlığına karşı suçlar nelerdir?

8-Kullanma hırsızlığı nedir?

9-Yağma hakkında bilgi veriniz.

10-Hakkı olmayan yere tecavüz ne demektir?

11-Karşılıksız yararlanma nedir?

12-TCK’ da yer alan yabancı kanunun göz önünde bulundurulması ne demektir?

13-1982 Anayasasına göre hakimlik teminatı nedir ?

14-Medeni hukuktaki yorum yöntemleri nedir?

15-Kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi durumunda müsadereye kim karar verir?

16-Aşırı yararlanma (gabin) hakkında bilgi veriniz.

17-Üst hakkı nedir?

18-Hukuka uygunluk sebepleri nelerdir?

19-Kazai rüşt nedir?

20-Somut ve soyut norm denetimi nedir?

21-Silahların eşitliği ilkesini anlatınız.

22-Özel hayatın gizliliği hangi hallerde sınırlanabilir?

23-Hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesini anlatınız.

24-Kadastro nedir?

25-Olağan – Olağan üstü kanun yollarını anlatınız.

26-Suçun unsurları nelerdir?

27-Kanunilik ilkesi ile geriye yürüme yasağını anlatınız.

28-Müsadere nedir?

29-Dava zamanaşımını anlatınız.

30-Kaymakam ve valinin atanma şekli nasıldır anlatınız.

31-Uluslararası sözleşmelerin normalar hiyerarşisindeki yeri nedir?

32-Adli tatilde görülecek davalar nelerdir?

33-İstirdat davası nedir?

34-Kimler Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunabilir ?

35-Yetki gaspı ve yetki tecavüzü kavramlarını açıklayınız.

36-Defi hakkı nedir?

37-Borç ilişkisini sona erdiren sebepler nelerdir?

38-Kan bağına dayanan soybağının kurulması hangi şekillerde olur?

39-Vakıfların tüzel kişilik kazanmaları hakkında bilgi veriniz.

40-Haksız fiil nedir?

41-Basit yargılama usulü ile yazılı yargılama usulü arasındaki farklar nelerdir?

42-Adli para cezası ve idari para cezası arasındaki farkları anlatınız

43-Ceza yargılamasında kimler yeminsiz dinlenir?

44-Danıştayın görevleri nelerdir?

45-Etkin pişmanlık nedir?

46-Acele kamulaştırma hakkında bilgi veriniz.

47-Cumhurbaşkanına hakaret suçunda, adalet bakanının soruşturma izni vermemesi halinde ne olur?

48-Anayasada egemenlik yetkisi nasıl tanımlanmıştır?

49-Sebepsiz zenginleşmeyi anlatınız.

50-Ceza kanunlarının geriye yürümesini açıklayınız. Bu geriye yürüme , sizce mağdur açısından haksız teşkil eder mi?