Eşya Hukuku Test 2

Eşya Hukuku Karışık Test Soruları

1. Zilyetliğin idari yoldan korunmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

2. M, 30 yaşındaki ayırt etme gücünden yoksun akıl hastası B’nin, A’dan aldığı 15 bin TL krediyi güvence altına almak için taşınmazı üzerinde A lehine bir ipotek kurmuştur. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

3. A, B, C ve D’nin üzerinde dört katlı bir bina bulunan bir taşınmazın paylı malikleri olmaları durumuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

4. Gasp nedeniyle açılan geri verme davasıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

5. M, arsa satın almak üzere emlakçı S’ye başvurur. M, S’nin gösterdiği arsalardan birini beğenerek satın alır. Arsa malikinin özel vekaletname verdiği S ile M, tapuya giderler. Ancak tapu memurunun yanlış anlaması nedeniyle arsa S adına tescil edilir. Durumu yalnızca S fark eder. S kısa süre sonra arsa üzerinde durumu bilen yeğeni P lehine ipotek kurmuş ve müşterilerden iyi niyteli N lehine üst hakkı tesis etmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

6. Geçerli bir hukuksal nedene ve tescil istemine dayanmasına rağmen, belgelere aykırı olarak tapu memurunun hukuksal durumu etkileyecek nitelikte bir yanılgısı sonucunda yapılan yolsuz tescilin düzeltilmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

7. B, A’dan aldığı ödüncü güvence altına almak amacıyla vazosunu A’ya rehin olarak vermiştir. Maddi sıkıntı içinde bulunan B, C’den de kredi almak istemektedir. C ise vazo üzerinde kendi lehine de rehin hakkı kurulması koşuluyla kredi vermeyi kabul eder. Böyle bir durumda vazo üzerinde C lehine rehin hakkı aşağıdaki yollardan hangisi ile kurulabilir?

Correct! Wrong!

8. Kat mülkiyetinde yenilik ve ilavelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

9. A’nın satılığa çıkardığı taşınmazı B satın almak istemektedir ancak durumu alacaklılarından saklamak amacıyla parayı arkadaşı C’ye verir ve taşınmazı hesabına satın almasını ister. C, B’nin verdiği parayla taşınmazı kendi adına satın alır ve tescil de C adına yapılır. Bir süre sonra borçlarını ödeyen B, taşınmazın mülkiyetinin kendisine devredilmesini ister. Olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

10. Kayseri’ye taşınan T, evine su bağlatmak için KAYSU’ya gitmiş, işlemlerini yaparken yerde duran bir kutu dikkatini çekmiştir. Kutunun içinde pırlanta yüzük olduğunu görünce etrafına bakınıp sahibini aramış ancak bulamamıştır. Buna göre olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

11. Taşınmazlar üzerinde kurulan aşağıdaki ayni haklardan hangisi zamanaşımı ile kazanılamaz?

Correct! Wrong!

12. A, bir Türk bankası olan Girişim Bankasından 500 bin Euro karşılığı 800 bin lira üzerinden bir kredi sözleşmesi yaparken aralarındaki anlaşma gereğince kredinin ilk dilimi olan 150 bin lirayı alabilmek için Girişim Bankası lehine taşınmazı üzerinde bir ipotek kurmak ister. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

13. Aşağıdakilerden hangisi beyanlar sütununda yer almaz?

Correct! Wrong!

14. E, evini temizlemesi için gündelikçi G ile bir anlaşma yapmıştır. G temizlik yaptığı sırada E’nin evde olmamasından yararlanarak elektrik süpürgesini yoldan geçen Ü’ye satıp teslim etmiştir. Olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

15. Aşağıdakilerden hangisi tapuda asli sicillerden biri değildir?

Correct! Wrong!

16. T, tapuda malik olarak gözüken M’nin taşınmazını, sahte bir vekaletname düzenleyerek iyi niyetli A’ya satmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

17. B, bir Türk bankası olan A’dan %35 faizle aldığı 48 bin lira krediyi güvence altına almak için taşınmazı üzerinde A lehine 60 bin lira değerinde bir ipotek kurmuştur. Olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

18. Kat mülkiyetinde ortaklığın giderilmesi ve ön alım hakkıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

19. Kat mülkiyeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

20. Türk özel hukuk sistemine göre, iflas kararı tapu sicilinde nereye kaydedilir?

Correct! Wrong!

Eşya Hukuku Test 2
Tebrikler
Sanırım bu dersi geçmeye oldukça yakınsın. Umarım sınavda da burada aldığın notu alabilirsin.
Çalışmalısın
DEU Hukuk Fakültesinde geçme notunun 60 olduğunu düşünürsek bu derse daha iyi çalışman gerektiğini söyleyebilirim. Kaynak ihtiyaçların için ders notları bölümüne bakmayı unutma!

Share your Results:

Bir önceki yazımız olan Vergi Hukuku Test 6 başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Yorum Yap