Kategori: Borçlar Genel Hukuku

Borçlar Genel Ezber Notları

İFAYI YAPACAK KİŞİ: TBK m. 83e göre borcun bizzat borçlu tarafından ifasında alacaklının yararı bulunmadıkça, borçlu borcunu şahsen ifa etmekle yükümlü değildir. ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN İFASI: Üçüncü şahıs tarafından ifası …

Borçlar Genel- İfa Konusu

İfa Konusuna İlişkin Bazı Notlar I.                  Edimin Bölünebilir Olması İfanın gereği gibi yapılmış olması için alacaklı, borçlanılan edimi kişi, yer, zaman ve içerik (nitelik ve niceliğine uygun olarak) bakımından doğru …