Borçlar Hukuku Genel Hükümler Test 8

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Test 8

KPSS ve Kurum Sınavlarında Çıkmış Sorular

1. Haksız fiil sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2008 Vakıflar Bankası Mali Analist Yrd.)

Correct! Wrong!

2. Haksız fiil sorumluluğunda borçlunun tazminata mahkum edilebilmesi için zarar gören tarafından aşağıda hususlardan hangisi ispat edilmelidir? (2014 Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Uzman Yrd.)

Correct! Wrong!

3. A bir alacak davası yüzünden B ile tartışıp tokat atmıştır. B bu kızgınlıkla silahını çekip A’yı yaralamıştır. A yapılan müdahaleye rağmen sakat kalmıştır. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (2008 KPSS)

Correct! Wrong!

4. Türk Borçlar Kanunu’na göre manevi tazminat talebiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2014 Maliye Mali Hizmetler Uzman yrd.)

Correct! Wrong!

5. 6098 sayılı TBK’ya göre haksız fiil sonucunda ortay acıkan zararın tazmin edilmesinde asıl amaç nedir? (2014 Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Uzman Yrd.)

Correct! Wrong!

6. Aşağıdakilerden hangisi hukukumuzda manevi tazminatın özel olarak düzenlendiği hallerden biri değildir? (2014 Çevre ve Şehircilik Uzman Yrd.)

Correct! Wrong!

7. Aşağıdakilerden hangisi haksız fiilin unsurları arasında yer almaz? (2008 Maliye Mali Hizmetler Uzman Yrd.)

Correct! Wrong!

8. Aşağıdakilerden hangisi hayvanat bahçesinden kaçan bir timsahın beraberinde bulunan arkadaşına saldırması üzerine timsahı öldüren kimse bakımından söz konusu olabilecek hukuka uygunluk nedenidir? (2008 Halk Bank Servis Görevlisi Sınavı)

Correct! Wrong!

9. Yapı malikinin sorumluluğu ile ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır? (2013 Türk Ulusal Ajansı Uzman Yrd.)

Correct! Wrong!

10. Aşağıdaki kusursuz sorumluluk türlerinden hangisi, tehlike ilkesine dayanmaktadır? (2013 KPSS)

Correct! Wrong!

11. Usta A ile çırağı B, bir binanın dış cephe tadilatını yaparken çırak, ustasına uzatmak için eline aldığı çekici aşağıya düşürür. O sırada aşağıdan geçmekte olan C, kafasına isabet eden çekiç sebebiyle ağır şekilde yaralanır. Bu olay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2012 KPSS)

Correct! Wrong!

12. Adam çalıştıranın sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2015 Atom Enerjisi Kurumu Uzman Yrd.)

Correct! Wrong!

13. Aşağıdaki kusursuz sorumluluk hallerinden hangisi, hakkaniyet sorumluluğu olarak ifade edilir? (2012 Halkbank Servis Görevlisi Sınavı)

Correct! Wrong!

14. Türk Borçlar Kanunu’nun 66. maddesi gereğinde adam çalıştıranın sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2010 KPSS)

Correct! Wrong!

15. Aşağıdaki kişilerden hangisi araç işleten değildir? (2006 Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)

Correct! Wrong!

16. Aşağıdakilerden hangisi kusursuz sorumluluk hallerinden biri değildir? (2006 Maliye Vergi Denetmen Yrd.)

Correct! Wrong!

17. Aşağıdakilerden hangisi sebepsiz zenginleşmenin koşullarından biri değildir? (2009 KPSS)

Correct! Wrong!

18. A’nın yapmakta olduğu inşaatta İmar Kanunu’na aykırılık tespit edilmiş ve inşaatın durdurulmasına karar verilmiştir. A, inşaatı mühürlemeye gelen görevli B’ye 100 TL vererek bunu engellemiştir. İmar müdürlüğü inşaatın mühürlenmediğini haber alınca diğer görevli C’yi göndermiş ve inşaatı mühürlemiştir. Bunun üzerine A, B’ye verdiği parayı istemiş, B bunu iade etmeyince de ona karşı dava açmaya karar vermiştir. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (2011 Maliye Devlet Malları Uzman Yrd.)

Correct! Wrong!

19. 6098 sayılı TBK’ya göre, sebepsiz zenginleşmeden doğan borç ilişkilerinde zenginleşenin geri verme yükümlülüğüne ilişkin olarak, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2014 Maliye Uzman Yrd.)

Correct! Wrong!

20. A, borcun sebebini göstermeden B’ye 500 milyon liralık borç senedi vererek borç vaadinde bulunur. Senetten doğan alacağın B için sebepsiz zenginleşme meydana getirdiğini daha sonra öğrenen A, zamanaşımı süresi dolduğundan B aleyhine sebepsiz zenginleşme davası açıp senedin iadesini talep edemez. Buna karşılık B, senetten doğan alacağı için A aleyhine süre içinde alacak davası açar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (2012 Çevre ve Şehircilik Uzmanlık Sınavı)

Correct! Wrong!

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Test 8
Tebrikler
Sanırım bu dersi geçmeye oldukça yakınsın. Umarım sınavda da burada aldığın notu alabilirsin.
Çalışmalısın
DEU Hukuk Fakültesinde geçme notunun 60 olduğunu düşünürsek bu derse daha iyi çalışman gerektiğini söyleyebilirim. Kaynak ihtiyaçların için ders notları bölümüne bakmayı unutma!

Share your Results: