Borçlar Hukuku Genel Hükümler Test 4

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Test 4

KPSS ve Kurum Sınavlarında Çıkmış Sorular

1. Para borçları nerede ifa edilir? (2008 Ziraat Bankası Müfettiş Yrd.)

Correct! Wrong!

2. Aşağıdakilerden hangisi parça borcudur? (2008 Maliye Uzm. Yrd)

Correct! Wrong!

3. Davalının zamanaşımı nedeniyle borcun kendisinden istenemeyeceğini ileri sürmesine ne denir? (2011 – Kasım dönemi Maliye Gelir Uzman Yrd.)

Correct! Wrong!

4. Türk Borçlar Kanunu’na göre, sözleşmede aksine bir kayıt yoksa para borçları nerede ifa edilir? (2007 KPSS)

Correct! Wrong!

5. İfa zamanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2006 KPSS)

Correct! Wrong!

6. Borcun ifa zamanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2006 Sayıştay Denetçi Yrd)

Correct! Wrong!

7. Alacaklının temerrüdüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2015 – KPSS)

Correct! Wrong!

8. Alacaklının temerrüdü ile ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır? (2013 Türk Ulusal Ajansı Uzman Yrd.)

Correct! Wrong!

9. Aşağıdakilerden hangisi borçluya, ifadan kaçınma hakkı vermez? (2014 Atom Enerjisi Kurumu Uzman Yard.)

Correct! Wrong!

10. Alacaklı temerrüdü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2010 KPSS)

Correct! Wrong!

11. Aşağıdakilerden hangisi alacaklının temerrüdünün şartlarından biri değildir? (2008 KPSS)

Correct! Wrong!

12. Aşağıdakilerden hangisi borçlunun temerrüdünün şartlarından biri değildir? (2010 Maliye Bak. Vergi Denetmen Yrd.)

Correct! Wrong!

13. Temerrüt faizine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2013 Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Denetçilik Sınavı)

Correct! Wrong!

14. Geçerli olarak kurulmuş olan ve sürekli borç ilişkisi doğuran bir sözleşmenin sonradan ortaya çıkan bir nedenle ileriye etkili olmak üzere sona erdirilmesine ne ad verilir? (2012 KPSS)

Correct! Wrong!

15. Borçlar Hukukunda sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durumun borçludan kaynaklanmayan bir sebeple ortaya çıkması ve sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut olguları, kendisinden ifanın istenmesini dürüstlük kurallarına aykırı düşecek derecede borçlu aleyhine değiştirmesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? (2013 Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Denetçilik Sınavı)

Correct! Wrong!

16. Munzam zarar neye denir? (2012 Çevre ve Şehircilik Uzmanlık Sınavı)

Correct! Wrong!

17. Selin, elektronik eşya dükkanı olan Berkay’dan 01.10.2005 tarihinde bir dizüstü bilgisayar satın almıştır. Berkay bilgisayarın teslimini ayın ikisinde yapacağını söylemiş fakat aradan on gün geçtiği halde hala dizüstü bilgisayarı teslim etmemiştir. 11.10.2005 tarihinde Berkay Selin’i arayarak 10.10.2005 tarihinde yangın çıktığını ve bütün mağazanın zayi olduğunu söyleyip Selin’den dizüstü bilgisayarın parasını istemiştir. Verilen bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (2008 – Halkbank Uzman Yrd.)

Correct! Wrong!

18. Temerrüde düşmede hiçbir kusuru söz konusu olmayan borçlu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? (2012- Çevre ve Şehircilik Uzmanlık Sınavı)

Correct! Wrong!

19. Aşağıdakilerden hangisi borçlunun temerrüde düşmüş sayılabilmesi için gerekli şartlardan biri değildir? (2010 Ekim Maliye Bak. Gelir Uzman Yrd.)

Correct! Wrong!

20. Aşağıdakilerden hangisi borçlunun temerrüde düşmesi için gerekli şartlardan değildir? (2013 Maliye Gelir Uzman Yrd.)

Correct! Wrong!