Borçlar Hukuku Genel Hükümler Test 9

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Test 9

KPSS ve Kurum Sınavlarında Çıkmış Sorular

0%

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2013 Türk Ulusal Ajansı Uzman Yrd.)

Correct! Wrong!

2. Aşağıda sayılan ödeme nedenlerinden hangisi için sebepsiz zenginleşme davası açılamaz? (2010 Ekim dönemi Maliye Gelir Uzman Yrd.)

Correct! Wrong!

3. Aşağıdakilerden hangisi sebepsiz zenginleşmenin koşulları arasında yer almaz? (2012 Nisan Dönemi Maliye Gelir Uzman Yrd.)

Correct! Wrong!

4. Aşağıdakilerden hangisi sebepsiz zenginleşme davasının açılamayacağı hallerden biri değildir? (2010 Mart Dönemi Maliye Vergi Denetmen Yrd.)

Correct! Wrong!

5. Aşağıdakilerden hangisi sebepsiz zenginleşmeden doğan borçların koşulları arasında yer almaz? (2009 Halkbank Servis Görevlisi)

Correct! Wrong!

Advertisement

6. A, B’ye 10 TL ödünç vermiştir. Oysa A ayırt etme gücünden yoksundur ve kısıtlıdır. Buna göre A’nın verdiği paranın iadesini sağlamak için aşağıdaki davalardan hangisi açılabilir? (2007 KPSS)

Correct! Wrong!

7. Aşağıdakilerden hangisi sebepsiz zenginleşmenin şartlarından biri değildir? (2008 Ziraat Bankası Müfettiş Yrd.)

Correct! Wrong!

8. Ahmet’in bahçesinde bulunan ve Ahmet’e ait olan kiremitleri, Mehmet kendi evinin çatısında kullanmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? (2008 Maliye Milli Emlak Denetmen Yrd.)

Correct! Wrong!

9. Müteselsil borçluluk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (2007 Ziraat Bankası Müfettiş Yrd.)

Correct! Wrong!

10. Üç arkadaş olan A, B ve C müteselsilen D’den sözleşme tarihinden sonra teslim şartıyla bir sürat teknesi alırlar. Teslim tarihinde borcunu ifa etmek isteyen satıcı D’nin hangi davranışı kanuna uygun olur? (2012 Çevre ve Şehircilik Uzmanlık Sınavı)

Correct! Wrong!

Advertisement

11. Müteselsil borçlulukla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2008 EPDK Uzman Yrd.)

Correct! Wrong!

12. Müteselsil borçlulukla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (2006 Maliye Vergi Denetmen Yrd.)

Correct! Wrong!

13. Müteselsil borçluluk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2012 Nisan Maliye Gelir Uzman Yrd.)

Correct! Wrong!

14. Aşağıdakilerden hangisi müteselsil borçluluğun özelliklerinden değildir? (2005 KPSS)

Correct! Wrong!

15. A ile B arasında kurulan sözleşmede B’nin edimini zamanında ifa etmemesi durumunda A’ya geciktiği her hafta için 100 TL ödeyeceği kararlaştırılmıştır. B, edimi zamanında ifa edememiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (2013 Türk Ulusal Ajansı Uzman Yrd.)

Correct! Wrong!

Advertisement

16. Borçlar hukukuna göre bir sözleşmenin yapıldığına delil olmak üzere verilen paraya ne ad verilir? (2013 Mart Maliye Gelir Uzman Yrd.)

Correct! Wrong!

17. Bir sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi durumunda aksi sözleşmeden anlaşılmadıkça alacaklı, ya borcun ya da cezanın ifasını isteyebilir. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin açıklaması olarak belirtilmiştir? (2012 Maliye Gelir Uzman Yrd.)

Correct! Wrong!

18. Bir sözleşmenin yapıldığına delil olmak üzere verilen paraya ne ad verilir? (2012 Nisan Maliye Gelir Uzman Yrd.)

Correct! Wrong!

19. Borcun hiç veya gereği gibi ifa edilememesi halinde borçlunun alacaklıya karşı yerine getirmeyi yüklendiği edime ne ad verilir? (2010 Maliye Gelir Uzman Yrd.)

Correct! Wrong!

20. Cezai şartla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2008 Maliye Mali Hizmetler Uzman Yrd.)

Correct! Wrong!

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Test 9
Tebrikler
Sanırım bu dersi geçmeye oldukça yakınsın. Umarım sınavda da burada aldığın notu alabilirsin.
Çalışmalısın
DEU Hukuk Fakültesinde geçme notunun 60 olduğunu düşünürsek bu derse daha iyi çalışman gerektiğini söyleyebilirim. Kaynak ihtiyaçların için ders notları bölümüne bakmayı unutma!

Share your Results: