Borçlar Hukuku Genel Hükümler Test 7

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Test 7

KPSS ve Kurum Sınavlarında Çıkmış Sorular

1. Borçlar Kanunu’na göre, aşağıdaki durumların hangisinde zamanaşımı kesilir? (2012 Maliye Gelir Uzman Yrd.)

Correct! Wrong!

2. Zamanaşımı defiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (2008 Sayıştay Denetçi Yrd.)

Correct! Wrong!

3. S firması ile A arasında yapılan taksitle alım sözleşmesinde S firmasının A’dan doğan alacaklarının zaman aşımına uğramayacağı ve A’nın zaman aşımını ileri sürmekten feragat ettiği hükmüne yer verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (2008 Ziraat Bankası Müfettiş Yrd.)

Correct! Wrong!

4. Aşağıdakilerden hangisi zamanaşımını kesen sebeplerden biri değildir? (2012 Halkbank Servis Görevlisi)

Correct! Wrong!

5. Aşağıdaki alacaklardan hangisi zamanaşımına tabi değildir? (2007 Ziraat Bankası Müfettiş Yrd.)

Correct! Wrong!

6. Türk Borçlar Kanunu’na göre aşağıdaki hallerin hangisinde zamanaşımının durması söz konusu değildir? (2013 Maliye Mali Hizmetler Uzmanlık Sınavı)

Correct! Wrong!

7. Zamanaşımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (2010 Milli Emlak Uzman Yrd.)

Correct! Wrong!

8. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre haksız fiil sonucu bedensel zarara uğranması halinde aşağıdakilerden hangisi talep edilemez? (2015 KPSS)

Correct! Wrong!

9. Haksız fiillerde tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak ne kadar sürenin geçmesiyle zamanaşımına uğrar? (2015 Atom Enerjisi Kurumu Uzman Yrd.)

Correct! Wrong!

10. Haksız fiilde zarar görenin de zarara sebebiyet veren yanında ortak kusurunun bulunması aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? (2012 Halkbank Uzman Yrd.)

Correct! Wrong!

11. I. Objektif iyi niyetin gerektirdiği bir ihbarı yerine getirmeme II. temyiz kudretinin geçici olarak kaybedilmesi halinde zarar verme III. Hayati önem taşıyan bir edimle ilgili sözleşmeyi yapmaktan haklı bir neden olmadan kaçınma IV. konusu veya amacı ahlaka aykırı olan bir sözleşme yapma Yukarıda ifade edilenlerden hangi ikisi “ahlaka aykırı bir fiil ile zarar verme” olarak nitelendirilebilir? (2012 Çevre ve Şehircilik Uzmanlık Sınavı)

Correct! Wrong!

12. Haklı savunmaya ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (2014 Atom Enerjisi Kurumu Uzman Yrd.)

Correct! Wrong!

13. Haksız fiil sorumluluğundan rücu istemi, tazminatın tamamının ödendiği ve birlikte sorumlu kişinin öğrenildiği tarihten başlayarak ne kadar sürenin geçmesiyle zamanaşımına uğrar? (2015 Atom Enerjisi Kurumu Uzman Yrd.)

Correct! Wrong!

14. İstanbul’da adliyenin yolunu bilmeyen A, ilk gördüğü kişiye adliyenin yolunu sorar ve adliyenin 3 gün önce taşındığından haberi olmayan B, A’ya eski adliyeyi tarif eder. A, adliyeye gittiği inancı ile yola koyulur ancak yolda giderken bir otomobilin çarpması sonucunda ağır yaralanır. Buna göre B’nin sorumluluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (2011 Sayıştay Denetçi Yrd.)

Correct! Wrong!

15. Haksız fiilden kaynaklanan tazminat davasında kısa zamanaşımı süresi kaç yıldır? (2011 Vakıflar Bankası Müfettiş Yrd.)

Correct! Wrong!

16. Borcun ifa edilmemesinin ve haksız fiilin yaptırımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? (2010 Maliye Vergi Denetmen Yrd.)

Correct! Wrong!

17. I. Kusur sorumluluğunda zarar verenin kusurunun hafif olması II. kusur sorumluluğunda zarar görenin ortak kusuru III. Zarar görenin olağanüstü yüksek gelire sahip olması IV. Zararın, zarar gören yararına yapılan bir davranış sırasında doğmuş olması Yukarıdakilerden hangisi maddi tazminatın hesaplanmasında tazminattan indirim sebebi olarak değerlendirilir? (2010 KPSS)

Correct! Wrong!

18. Aşağıdakilerden hangisi illiyet bağını kesen sebeplerden biri değildir? (2009 Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)

Correct! Wrong!

19. Borçlar Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi maddi zarar çeşitlerinden biri değildir? (2009 Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)

Correct! Wrong!

20. Türk Borçlar Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi haksız fiil neticesinde ortaya çıkan bedensel zararlar içinde yer almaz? (2013 Maliye Mali Hizmetler Uzmanlık Sınavı)

Correct! Wrong!

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Test 7
Tebrikler
Sanırım bu dersi geçmeye oldukça yakınsın. Umarım sınavda da burada aldığın notu alabilirsin.
Çalışmalısın
DEU Hukuk Fakültesinde geçme notunun 60 olduğunu düşünürsek bu derse daha iyi çalışman gerektiğini söyleyebilirim. Kaynak ihtiyaçların için ders notları bölümüne bakmayı unutma!

Share your Results: