Borçlar Hukuku Genel Hükümler Test 6

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Test 6

KPSS ve Kurum Sınavlarında Çıkmış Sorular

1. Borçlar hukukuna göre eski borcun ortadan kaldırılarak taraflar arasında yeni bir borcun meydana getirilmesi durumuna ne denir? (2013 Mart dönemi Maliye Bak. Gelir Uzman Yrd.)

Correct! Wrong!

2. Zamanaşımı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (2013 Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Denetçilik Sınavı)

Correct! Wrong!

3. Aşağıdakilerden hangisi borcu sona erdiren nedenlerden biri değildir? (2012 Çevre ve Şehircilik Uzmanlık Sınavı)

Correct! Wrong!

4. Türk Borçlar Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi halinde alacak borç ilişkisi son bulmaz? (2012 Nisan Dönemi Maliye Bakanlığı Gelir Uzman Yrd.)

Correct! Wrong!

5. Borçlar hukukuna göre zamanaşımına uğramış borçlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2013 Mart Dönemi Maliye Bak. Gelir Uzman yrd.)

Correct! Wrong!

6. Borcun imkansızlık nedeniyle sona ermesiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (2012 Çevre ve Şehircilik Uzmanlık Sınavı)

Correct! Wrong!

7. Aşağıdakilerden hangisi Türk Borçlar Kanunu’na göre borcu sona erdiren sebeplerden biri değildir? (2013 Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Denetçilik Sınavı)

Correct! Wrong!

8. Takasa ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2014 Atom Enerjisi Kurumu Uzman Yrd.)

Correct! Wrong!

9. Borçlar Kanununa göre kanunda aksine hüküm bulunmadıkça alacaklar için zamanaşımı süresi ne kadardır? (2012 Maliye Bak. Gelir uzman Yard.)

Correct! Wrong!

10. Aşağıdakilerden hangisi takasın şartlarından biri değildir? (2012 Çevre ve Şehircilik Uzmanlık)

Correct! Wrong!

11. Arkadaşı B’ye 100 TL ödünç veren A, B’nin ihtiyacı olduğunu bildiği için bu parayı geri almak istememektedir ve B’yi ibra etmeyi düşünmektedir. Bu olaya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2011 Sayıştay Denetçi yrd.)

Correct! Wrong!

12. Borçlar hukukundaki genel zamanaşımı süresi kaç yıldır? (2013 Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Denetçilik Sınavı)

Correct! Wrong!

13. Aşağıdakilerden hangisi alacaklının sözleşmeyle alacak hakkından vazgeçmesini ifade eder? (2011 Maliye Bakanlığı Milli Emlak Denetmen Yrd.)

Correct! Wrong!

14. I. Takas II. İflas III. İfa Yukarıdakilerden hangisi borcu sona erdiren hallerdendir? (2010 Ekim Dönemi Maliye Bak. Gelir Uzman Yrd.)

Correct! Wrong!

15. Aşağıdakilerden hangisi takas işleminin yapılabilmesi için gerekli şartlardan biri değildir? (2010 Ekim Dönemi Maliye Bak. Gelir Uzman Yrd.)

Correct! Wrong!

16. S’nin A’ya sattığı şimşek isimli yarış atı satım sözleşmesinin kurulmasından iki saat önce eceliyle ölmüştür. Sözleşme taraflarının ise bu durumdan haberi yoktur. Buna göre akdedilen sözleşmenin hukuki sonucu nedir? (2009 KPSS)

Correct! Wrong!

17. Aşağıdakilerden hangisi dar anlamda borcu sona erdiren sebeplerden biri değildir? (2009 KPSS)

Correct! Wrong!

18. Sözleşmeden doğan borçlar için öngörülen zamanaşımı süresi kaç yıldır? (2008 Vakıflar Bankası Mali Analist Yrd. Uzman Yrd ve Kontrolör Sınavı)

Correct! Wrong!

19. Aşağıdakilerden hangisi takasın şartlarından biri değildir? (2008 Vakıflar Bankası Mali Analist Yrd. Uzman Yrd ve Kontrolör Sınavı)

Correct! Wrong!

20. Aşağıdakilerden hangisi takasın şartlarından biri değildir? (2008 KPSS)

Correct! Wrong!

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Test 6
Tebrikler
Sanırım bu dersi geçmeye oldukça yakınsın. Umarım sınavda da burada aldığın notu alabilirsin.
Çalışmalısın
DEU Hukuk Fakültesinde geçme notunun 60 olduğunu düşünürsek bu derse daha iyi çalışman gerektiğini söyleyebilirim. Kaynak ihtiyaçların için ders notları bölümüne bakmayı unutma!

Share your Results: