Kişiler Hukuku Test Soruları

kişiler hukuku test

Ölüm tehlikesi içinde kaybolma halinde gaiplik kararı istenebilmesi için tehlike anından itibaren kaç yıl geçmiş olmalıdır?

Correct! Wrong!

Dernekler en az kaç kişinin birleşmesiyle oluşur?

Correct! Wrong!

Aşağıda hak ehliyeti ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Derneklerde kurucu üye olabilmenin şartı olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Ehliyet bakımından kişiler 4 gruba ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi bu gruba dahil değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi dernek üyelerinin yükümlülüklerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

I.Bir kişinin bir soya bağlılığını ifade eden hısımlığa Kan hısımlığı denir. II.Kişinin eşinin kan hısımları ile de hısım olmasına Kayın hısımlığı denir. III.Kimsenin bir başkası tarafından evlat edinmesi ile kurulan soy bağına Suni hısımlık denir. Yukarıdaki ifadelerden hangisi yada hangileri doğrudur?

Correct! Wrong!

Zehra hanım, ailesinde 12 tane Zehra isminin olmasından dolayı sürekli karıştırılması vb. sebeplerle mahkemeye dava açıp ismini değiştirmek istemektedir. Hangi mahkemeye gitmelidir?

Correct! Wrong!

Kişiler gerçek kişiler ve tüzel kişiler olarak 2 ye ayrılmaktadır. Bir kişini tüzel kişi olduğunu anlayabilmek için hangisi bir ölçüt değildir?

Correct! Wrong!

Sağ ve tam doğmak koşuluyla ana rahmindeki ceninle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi vakfın kendiliğinden sona erme sebeplerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi derneğin zorunlu organlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

(A)’nın sigara paketi üzerine izni alınmadan resmi konulmuş ve resmin altına sigara içmek yüksek derecede bağımlılık yapar başlamayın yazısı yazılmıştır. (A) bu duruma karşı aşağıdaki davalardan hangisini açamaz?

Correct! Wrong!

(A), ayırt etme gücüne sahip 16 yaşındaki (B)’ye 1.000,00 TL’lik bilgisayarı 250,00 TL’ye satacağını söylemiştir. (B) de bu fiyattan bilgisayarı almıştır. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Derneğin sona ermesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki sistemlerden hangisi, Türk hukukunda derneklerin kuruluşunda kabul edilen sistemdir?

Correct! Wrong!