Aile Hukuku Test Soruları 1

Aile Hukuku Çıkmış Test Soruları

Aşağıdakilerden hangisi özel boşanma nedeni değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi terk çeşitlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Terk ihtarı ortak hayattan ayrılma tarihinden itibaren ne kadar süre geçtikten sonra yapılabilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi velayetin kaldırılmasını gerektirmez?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi isteğe bağlı bir kısıtlama nedeni değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Nişanlılığın sona erme nedenlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Ayşe ile Hasan evlenmeye karar vermişlerdir. Ayşe 17 yaşını bitirmiş Hasan ise mahkeme kararıyla ergin kılınmış ancak 16 yaşındadır. Evlenme memuru evlenmelerinde sakınca olduğunu bildirmiştir. Sizce memurun söylediği doğru mudur?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi eşlerin yükümlülüklerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Eşlerin belirtilen aile hukukundan doğan yükümlülüklere uymamaları aile birliğini sarsabileceği gibi ailenin huzur ve mutluluğunu da kaçırabilir. Bu nedenler bulunursa hakimin alacağı önlemler bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu önlemlere örnek verilemez?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi mal rejiminin sona erme nedenlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Edinilmiş mallara katılma rejiminin devamı süresince, aşağıdakilerden hangisi edinilmiş mallardan sayılmaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi evlenmenin mutlak butlan ile sakat olmasını doğurmaz?

Correct! Wrong!

I.Zina mutlak boşanma nedenidir. II. Haysiyetsiz hayat sürme mutlak boşanma nedenleridir. III. Eşlerin anlaşarak boşanması mutlak boşanma nedenidir. IV. Onur kırıcı davranış nispi boşanma nedenidir. V. Terk nispi boşanma nedenidir. Yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Aralarında ufak bir nedenden dolayı tartışma yaşayan Fatma ve Fehmi sabah işe çıkmışlar ancak akşam geç bi saatten eve gelen Fatma , eşi Fehmi’nin evde olmadığını görür. Bunun üzerine eşini arayan Fatma cevap olarak ” evi terk ettim daha gelmiyorum ” yanıtı aldı . 2 hafta boyunca evde bekleyen Fatma , eşi Fehmi’nin eve hala gelmemesi üzerine ertesi gün mahkemeye dava açmıştır. Terk nedeniyle boşanma davası sonucu hakim boşanmalarına karar vermemiştir. Hakimin gerekçesi ne olabilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi koruyucu aile için aranan şartlardan değildir?

Correct! Wrong!

Gebe kadına verilen doğum izni aşağıdakilerden hangisinde tam olarak verilmiştir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi aile hukukuna egemen olan ilkelerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi nişanın bozulması için yapılan anlaşmadır?

Correct! Wrong!

Resmi memur önünde yapılmayan evlilik sözleşmelerinin hukuki sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Evlenme izin belgesinin geçerliliği ne kadar süre ile sınırlandırılmıştır?

Correct! Wrong!