Aile Hukuku Test 2

…………………………………………………………….. durumlarının bulunması halinde kişiye yönetim kayyımı atanır. Noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

Correct! Wrong!

I. Hukuki bir işlem ile bir kadınla bir erkeğin oluşturdukları birliğe evlilik denir. II. Tarafların karşılıklı evlenme vaadi ile oluşan anlaşmaya evlenme sözleşmesi denir. III. Nişanlanma evlenmenin yapılması için bir ön sözleşme değerindedir. Yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

”Evlenme ile kazanılan kişisel olan durumlar korunur.” bu cümlede kastedilen kişisel durumlar aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

I. Tanıma çocuk yaşadığı sürece olabilir ancak çocuk ölünce tanıma olmaz. II.Tanımanın gerçekleşebilmesi için çocuğun başka bir erkekle soybağı olmamalıdır. III. Tanıyan kişi ayırt etme gücüne sahip olmalıdır. IV.Tanıma mahkemeye yazılı başvuru ile olabileceği gibi vasiyetname ile de olabilir. Yukarıdaki cümlelerden hangileri doğrudur?

Correct! Wrong!

Aşağıda evlenme ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi vasinin görevden alınma nedeninden biri değildir?

Correct! Wrong!

Ali ile Ayşe nişanlanmıştır. Doktor olan Ali, Ayşe’nin babasını ameliyat edecektir. Ayşe eğer ameliyat başarılı olmazsa nişanı bozacağını söylemiştir. Bu durumda Ayşe ile Ali’nin nişanı için hangisi söylenebilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Evlenmenin sıkı şekil şartlara tabi tutulmasının nedenlerinden biridir?

Correct! Wrong!

Kural: Nişan bir çok şekilde sona erebilir. Olay; 2 yıldır nişanlı olan A ve B, A’nın okulu bitirince evlenmesinde karar kılmışlardır. Ancak 1 yıl sonra A ile B tartışmış ve bu tartışma sonucunda karşılıklı olarak nişanı atmışlardır. Bu durum nişanlanmanın ne şekilde sona ermesine örnektir?

Correct! Wrong!

Aşağıda nişanlanma ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!