Borçlar Hukuku Özel Hükümler Test 1

Borçlar Hukuku Özel Hükümler

Adli İdari Hakimlik ve KPSS sınavlarında çıkmış sorular

1. Aşağıdakilerden hangisi temlik borcu doğuran bir sözleşmedir?

Correct! Wrong!

2. Aşağıdakilerden hangisi şirket sözleşmesi olarak vasıflandırılamaz?

Correct! Wrong!

3. Aşağıdakilerden hangisi kendine özgü yapısı olan bir sözleşme değildir?

Correct! Wrong!

4. Hastaneye kabul sözleşmesinde aşağıdaki sözleşmelerden hangisi yer almamaktadır?

Correct! Wrong!

5. Karma bağışlama sözleşmesinin hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

6. Arsa payı kat yapım sözleşmesinin hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

7. Meyve suyu fabrikasının sadece kendisinden alışveriş yapmayı taahhüt eden bir marketler zincirine ödünç para vermesine ilişkin sözleşmenin hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

8. Aşağıdakilerden hangisi eklentinin satışına ilişkin olarak doğru bir ifadedir?

Correct! Wrong!

9. Aşağıdaki taşınır satımlarından hangisi özel şekil şartına tabi kılınmamıştır?

Correct! Wrong!

10. Satış sözleşmesinde yarar ve hasarın geçmesine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

11. Ön ödemeli taksitle satış sözleşmesi ile ilgili olrak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

12. Taksitle satış sözleşmesinin alıcı bakımından hüküm ve sonuçlarını doğuracağı tarih aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

13. Aşağıdakilerden hangisi taksitle satış sözleşmelerinde alıcının taksitleri ödemede temerrüde düşmesi nedeniyle geri kalan satış bedelinin tamamının bir defada ödenmesinin istenebilmesi için gerekli koşullardan değildir?

Correct! Wrong!

14. Açık artırma yoluyla satışa ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

15. Aşağıdakilerden hangisi bağışlama niteliği taşır?

Correct! Wrong!

16. Taraflar arasında yapılan bir anlaşma uyarınca Ankara’da faaliyette bulunan A, B’ye mobilya takımı satmıştır. Normalde ifa yeri ankara olduğu halde B’nin isteği üzerine mobilya takımı Tokat’a gönderilecektir. Mobilya takımını sağlam bir şekilde taşıyıcı C’ye teslim eden A, durumdan B’yi haberdar etmiştir. Tokat’ta takımı teslim alan B, tekli koltukların ağır bir şekilde hasara uğradığını fark etmiştir. Olaya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

17. Aşağıdakilerden hangisi taşınır satışının konusunu oluşturamaz?

Correct! Wrong!

18. Taşınır satışında devir ve taşıma giderlerine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

19. Taraflar arasında yapılan sözleşme uyarınca G, yurt dışından ithal ettiği kağıtları Urfa’da kırtasiye işi ile uğraşan H’ye satmış ve teslimatın 12.11.2012 tarihinde yapılacağı kararlaştırılmıştır. 19.11.2012 tarihi itibariyle G teslimatı yapmamıştır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

20. A, T’ye “tutike” isimli bir yarış atını satmış ve teslim etmiştir. Bir süre sonra B isimli bir kişi bu atın kendisine ait olduğunu, yaklaşık üç ay önce çalındığını iddia ederek T aleyhine istihkak davası açmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

borçlar özel 1
Tebrikler
Sanırım bu dersi geçmeye oldukça yakınsın. Umarım sınavda da burada aldığın notu alabilirsin.
Daha çok çalışmalısın!
DEU Hukuk Fakültesinde geçme notunun 60 olduğunu düşünürsek bu derse daha iyi çalışman gerektiğini söyleyebilirim. Kaynak ihtiyaçların için ders notları bölümüne bakmayı unutma!

Share your Results: