Kıymetli Evrak Hukuku Test 2

Kıymetli evrak hukuku adli ve idari yargı hakimliği, kpss test soru ve cevapları

Kıymetli evrakın devri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Emre yazılı bir senedin cirosunda ciro edilenin adı soyadı yer almıyorsa bu nasıl bir cirodur?

Correct! Wrong!

Aval ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi poliçede vadeden evvel müracaat hakkının kullanıldığı durumlardan birisi değildir?

Correct! Wrong!

Görüldüğünde ödenecek poliçelerde kabul etmeme protestosunun çekilebileceği süre aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Ciro ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi poliçede hamilin müracaat hakkının kapsamına girmez?

Correct! Wrong!

Çekte ibraz süreleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Kambiyo senetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi muhatabın cirosunun batıl olduğu kuralının istisnalarındandır?

Correct! Wrong!

Bir senedin senette adı yer alan bir kişiye daha sonra tekrar ciro edilmesine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrakın özelliklerinden değildir?

Correct! Wrong!

Kıymetli evraka bağlanan hak ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Aşağıda verilen ve emtiayı temsil eden senetlerden hangisi Türk Ticaret Kanununda düzenlenmemektedir?

Correct! Wrong!

Nama yazılmış kıymetli evrak ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrakın ziyaı ve iptali davasının şartlarından bir tanesi değildir?

Correct! Wrong!

Emre yazılmış bir kıymetli evrak en geç vadeyi takip eden 2 iş günü içerisinde ciro edilebilir. Vadeyi takip eden 2 iş gününden sonra yapılan ciro, alacağın temliki hükmündedir. Vadeyi takip eden 2 iş gününden sonra yapılan ciroya ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Gecikmiş ciro ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

50 bin TL değerindeki bono düzenleyen tarafından L'ye, L tarafından C2'ye ve C2 tarafından da H'ye ciro ve teslim edilmiştir. H ve D arasındaki daha önceki ve senet dışında bir hukuki ilişki nedeniyle D'nin H'den 50 bin TL alacağı bulunmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Kıymetli 2

Tebrikler
Daha çok çalışmalısın

Share your Results: