Medeni Usul Hukuku Test 4

Medeni Usul Hukuku Test 4

1. Aşağıdakilerden hangisinin varlığı halinde bekletici sorun yapmaya gerek yoktur?

Correct! Wrong!

2. İsticvaba ilişkin olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

3. Islaha ilişkin verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

4. “Islah bunu yapan tarafın teşmil edeceği noktadan itibaren, bütün usul işlemlerinin yapılmamış olması sonucunu doğurur.” Buna göre aşağıdaki işlemlerden hangisi bu kurala istisna teşkil etmez?

Correct! Wrong!

5. I. Taraf değişikliği II. Talep sonucunun arttırılması III. İlk itirazların ileri sürülmesi IV. Yeni vakıa eklenmesi V. İkinci tanık listesi verilmesi VI. Zamanaşımının ileri sürülmesi Aşağıdaki usuli işlemlerden hangisi ıslahın konusunu oluşturamaz?

Correct! Wrong!

6. Aşağıdakilerden hangisi HUMK da olmayıp, HMK da düzenlenmiş müesseselerden biridir?

Correct! Wrong!

7. Aşağıdaki hallerden hangisinde kural olarak tanık dinlenmesi caiz değildir?

Correct! Wrong!

8. Aşağıdakilerden hangisi ispat gücü bakımından resmi senet hükmünde değildir?

Correct! Wrong!

9. Senetlerdeki yazı ve imza inkarı bakımından aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

10. Hukuk muhakemeleri kanunu bağlamında belgelerin mahkemeye getirilmesi ve mahkemede incelenmesine ilişkin olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

11. Yemin bakımından verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

12. Aşağıdakilerden hangisi tanıklıktan çekilemez?

Correct! Wrong!

13. Bilirkişilik bakımından verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

14. Bilirkişi raporuna itiraz süresi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Correct! Wrong!

15. Bilirkişinin hukuki sorumluluğuna ilişkin olarak açılacak sorumluluk davası bakımından verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

16. Keşfe ilişkin olarak doğru bilgi aşağıdaki şıklardan hangisinde yer almaktadır?

Correct! Wrong!

17. Uzman görüşü alınması bağlamında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

18. Hükme ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

19. Kesin hüküm ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

20. Davadan feragat ve davayı kabul bağlamında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Medeni Usul Hukuku Test 4
Tebrikler
Sanırım bu dersi geçmeye oldukça yakınsın. Umarım sınavda da burada aldığın notu alabilirsin.
Çalışmalısın
DEU Hukuk Fakültesinde geçme notunun 60 olduğunu düşünürsek bu derse daha iyi çalışman gerektiğini söyleyebilirim. Kaynak ihtiyaçların için ders notları bölümüne bakmayı unutma!

Share your Results: