Deniz Ticareti Hukuku II. Ara Sınav (2018-2019)

SINAV TALİMATI: Sınav süresi 45 dakikadır. Sınav 20 test sorusundan oluşmaktadır. Test sorularının cevaplarını sizlere dağıtılan optik formlara kurşun kalem kullanrak işaretleyiniz. Sınav kağıdı sizlerde kalacaktır. Başarılar dilerim. Dr. D. T. Türkel

0%

Navlun sözleşmesinin hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisi olarak görülmektedir?

Correct! Wrong!

Navlun sözleşmesinde sürastarya parasından söz edilmiş, ancak süre konusunda bir belirleme yapılmamış ise, bunun sonucu ne olur?

Correct! Wrong!

Hazırlık ihbarı konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
I. Karşı tarafa ulaşması gereken bir beyandır.
II. Yazılı şekilde yapılması gerekir.
III. TTK m. 18/3 bu ihbar hakkında da uygulanır.

Correct! Wrong!

Yükleme süresi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Taraflar sürastarya süresi kararlaştırmakla birlikte sürastarya parasını belirlememiş ise, bu durumda taşıyan lehine doğan alacak ne şekilde belirlenir?

Correct! Wrong!

Güven ile MESCo arasındaki sözleşmenin hukuki niteliği nedir?

Correct! Wrong!

Trust navlun sözleşmesi açısından hangi sıfata veya sıfatlara sahiptir?

Correct! Wrong!

Güven navlun sözleşmesi açısından hangi sıfata veya sıfatlara sahip olacaktır?

Correct! Wrong!

Akdeniz ile MESCo arasındaki sözleşmenin niteliği nedir?

Correct! Wrong!

M/V ATLAS I açısından somut olayda donatan veya gemi işletme müteahhidi sıfatına kim haizdir?

Correct! Wrong!

Somut olayda düzenlenen konişmento hakkında aşağıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır?
I. Teselüm konişmentosudur.
II. Eşya (yük) üzerindeki mülkiyet hakkı kıymetli evrak düzeyinde senet metnine bağlanmıştır.
III. Kanunen emre yazılıdır.

Correct! Wrong!

Somut olaydaki satış sözleşmesi açısından pirinçler (yük) üzerindeki hasar ve yarar hangi anda Güvene geçer?

Correct! Wrong!

Güvertede taşınan konteynerdeki pirinç yükünün uğradığı eşya zararı türü nedir?

Correct! Wrong!

Güvertede taşınan konteynerdeki pirinç yükünün uğradığı eşya zararı sebebiyle taşıyan hangi sebeple sorumludur?

Correct! Wrong!

Ambarda taşınan konteynerdeki pirinç yükünün uğradığı eşya zararı sebebiyle taşıyan hangi sebeple sorumludur?

Correct! Wrong!

Somut olayda konteyner taşıyan tarafından tedarik edilmesiyde güvertede ve ambarda taşınan pirinçler açısından taşıyanın sorumluluğu hakkında aşağıdakilerden hangisi / hangileri doğru olurdu?
I. bu durumda taşıyan güvertede taşınan yüklerin uğradığı zarardan sorumlu olmazdı.
II. bu durumda taşıyan ambarda taşınan yüklerin uğradığı zarardan sorumlu olmazdı.
III. bu durumda konteyner pirinç yükünün ambalajı niteliğinde görülürdü.

Correct! Wrong!

Somut olayda ambarda taşınan yüklerin ğradığı zarar sebebiyle taşıyana karşı hangi ana kadar yargı yoluna başvurulması gerekir ve bu süreye uyulmamasının sonucu ne olur?

Correct! Wrong!

M/V ATLAS I'in donatanı veya gemi işletme müteahhidi ambarda taşınan pirinç yükünün uğradığı zarardan ötürü sorumluluğu doğar mı?

Correct! Wrong!

Ambarda bulunan konteynerin içindeki 500 pirinç çuvalından 100'ünün uğradığı zarar sebebiyle taşıyanın sorumluluğunun üst sınırı ne şekilde belirlenir? (her bir pirinç çuvalı 100 kg.dır)

Correct! Wrong!

Konişmentoda yer alan FIOS kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisi / hangilerinin masraf ve riskini ilgiliye yükler?

Correct! Wrong!

 


Not: Sınavda bazı soruların cevapları ile ilgili whatsap gruplarında bazı ihtilaflar söz konusu olsa da yayınlanmış cevap anahtarına göre durum bu şekildedir.