140.000 Avukat Burada

Ülkemizde hukuk alanında hizmet verme, vatandaşın mahkemelerdeki iş ve davalarını takip etme yetkisi sadece avukatlara münhasır kılınmıştır. Avukatlık ilgili kanunda da belirtildiği üzere hem bir kamu görevidir hem de serbest meslek özelliğine sahiptir. Avukat müvekkil adayının dosyasını kabul edip etmemekte özgür olduğu gibi bazı durumlarda avukatların dosya seçme lüksü bulunmadığı da olabilir.

Hukukun temel taşlarından birisi savunmadır. İnsanoğlu çağlar boyunca sanığın savunmasına büyük bir önem vermiştir. Antik Yunan’da savunma görevi (günümüz anlayışı ile avukatlık) sadece asillere tanınmış bir haktı. Ve bu görevi ifa edenlerin herhangi bir ücret alması düşünülemezdi. Günümüzde savunmanın kutsallığı hala korunmaya çalışılırken elbette sistemde bazı değişiklikler yaşandı.

Örneğin artık savunma görevini yerine getirmek asillerin değil, hukuk fakültesini bitirmiş avukatların tekelinde. Ayrıca avukatlar kanuni anlamda alt ve üst sınırı çizilmiş bir sınır içerisinde müvekkillerinden ücret talep etmek zorundalar. Eskiden kutsal olduğu için ücretsiz yerine getirilen savunma görevi zamanımızda da kutsal görüldüğü için asgari ücret tarifesine bağlanmış durumda.

Türkiye Avukat Rehberi

Ülkemizde son 10 yıl içerisinde avukat olarak çalışmakta olan kişi sayısında ciddi bir artış yaşandı. 2010 yılında Adalet Bakanlığı tarafından sağlanan verilere göre 70 bin dolaylarında olan avukat sayısı 2019 yılı itibari ile 140 bin seviyesine ulaşarak yüzde yüz artış sağladı.

Türkiye Avukat Rehberi sitesi yaşanan bu artışı da göz önüne alarak kişilerin ihtiyaç duydukları hukuki desteği almalarını kolaylaştırmak için kurulmuştur. Sitede 81 ilimizin barolarında kayıtlı avukatların isim, adres ve telefon bilgileri yer almaktadır.

Avukat Rehberi sitemizde yer almayan avukatlar kendilerini sitelerine kolaylıkla ekleyebilmektedir. Listedeki bilgilerin güncelliğini yitirdiğini düşünen avukatlar da sisteme kayıt olarak gerekli değişiklikleri gerçekleştirebilir.