Ceza Hukuku Özel Hükümler Test 3

 

Ceza Hukuku Özel Hükümler Test 3

0%

1. Aşağıdaki özel belgelerden hangisindeki sahtecilik suçuna, resmi belgelerde sahtecilik suçuna ilişkin hükümler uygulanmaz?

Correct! Wrong!

2. A, babası B’yi öldürmek için zehir vermiş, ancak B, zehir henüz etkisini göstermeden komşusu C ile tartışmış ve C tabancayla ateş ederek B’yi öldürmüştür. Buna göre A’nın cezai sorumluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

3. Hafta sonu tatilini plajda geçiren A’nın yüzerken elbiseleri çalınır. Mayo ile evine dönmesi olanaksız olan A, tanımadığı M’nin elbiselerini yokluğundan yararlanarak rızası dışında giyerek evine döner. Buna göre A’nın cezai sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

4. A öldürmek niyetiyle bir şarjör mermiyi B’nin üzerine doğru sıkmış, ancak hiçbir mermi ona isabet etmemiştir. Buna göre A aşağıdaki suçların hangisinden sorumlu olur?

Correct! Wrong!

5. Kamuya ait Beylerbeyi İlköğretim Okulunda matematik öğretmeni olan M, kendisinden özel ders almayan öğrencilerini sınıfta bırakacağını söylemiştir. Matematik dersinden kalmaktan çok korkan K sınıfta kalmamak için M’den özel ders almıştır. Buna göre olayda hangi suç oluşmuştur?

Correct! Wrong!

Advertisement

6. Yurtdışından Türkiye’ye gelen A, taşımakta zorlandığı eşyalarını parayla taşıyan hamal H’ye vermiştir. H önde, A arkada giderken; H birden A’nın valizleri ile birlikte ortadan kaybolmuştur. Buna göre H’nin eylemi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

7. F, gerçekten öyle olmadığını bildiği halde, savcılığa ihbarda bulunarak Çamlıca gişelerinde birisinin öldürüldüğünü beyan etmiştir. F’nin beyanıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

8. I. Yargıç II. Sağlık memuru III: Hakem IV. Milletvekili V. Bakan Rüşvet suçunda rüşvet alan veya isteminde bulunan ya da bu konuda anlaşmaya varan kişinin yukarıdakilerden hangisi olması cezanın artırılmasını gerektiren nitelikli bir unsur değildir?

Correct! Wrong!

9. İtfaiye görevlisi bay I, gece nöbetinde arkadaşı bay K’ya, kendisinden çok hoşlandığını söylemiş, K’nın vücudu üzerinde kendi cinsel arzularını tatmine yönelik cinsel ilişki düzeyine varmayan bazı davranışlarda bulunmuştur. K’nın eylemi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

10. Oto tamir servisinde çırak olarak çalışan K ve M, komşu serviste bulunan bir aracı çalarak boğaz çevresinde gezintiye çıkmak istemiştir. Bütün işyerlerinin tatil olduğu bir sırada sabah erkenden arabayı çalan K ve M akşamüzeri de arabayı aldıkları yere bırakmışlardır. Buna göre K ve M hangi suçtan sorumludur?

Correct! Wrong!

Advertisement

11. TCK’da yer alan “Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar” bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

12. A yaralamak kastıyla B’nin hayati bölgelerine doğru ateş açmış, ancak B ölmüştür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi oluşur?

Correct! Wrong!

13. TCK’ya göre, rüşvetle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

14. Hırsızlık yaparken polislerce yakalanan H, polis memurlarına kendisini serbest bırakmaları için yüz dolar teklif etmiştir. Polis memurları yüz doları az bulunca H, yüz elli dolar teklif etmiş ancak başka bir ekip otosunun gelmesi nedeniyle çekinen polisler parayı almadan H’yi karakola götürmüşlerdir. Bu olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

15. Altın İplik Fabrikasının büyük ortağı olan T, diğer ortak K’yı döverek ona zorla bir borç senedi imzalatmıştır. Buna göre aşağıdaki suçlardan hangisi oluşmuştur?

Correct! Wrong!

Advertisement

16. A arkadaşı K’nın hakkında dedikodular çıkardığını öğrenince o bulunmadığı bir sırada çalıştığı karakola gitmiş ve “Polis memuru K, Laleli esnafını haraca bağladı” demiştir. A’nın sözlerini duyan K’nın ekibinden altı polis onu nezarethaneye götürmüş, iki hafta boyunca her gün önce dayak atmış sonra da bulamaç dedikleri tuzlu karışımı zorla yedirerek ölümüne sebep olmuşlardır. Buna göre A’nın ve polis memurlarının suçları nedir?

Correct! Wrong!

17. A ve B kasten öldürme suçunu işleyen K’nın ceza almaması için İran üzerinden Suudi Arabistan’a kaçmasına olanak sağlamışlardır. Buna göre olayda aşağıdaki suçlardan hangisi oluşmuştur?

Correct! Wrong!

18. A Ankara da Tıp fakültesinde okuyan oğlu H’ye stajda kullanması için bir önlük be birkaç giyecek göndermek için Yeşil Oltu otobüs firmasının muavini M ile anlaşmıştır. Gönderileri bir katıya koyan A, akşam seferinde Ankara’ya gidecek olan M’ye kutuyu teslim etmiştir. M Ankara’ya vardığında H’ye böyle bir kutunun kendisine teslim edilmediğini belirterek herhangi bir eşya vermemiştir. Buna göre M’nin suçu nedir?

Correct! Wrong!

19. Organ ticareti yapan P, Afganistan’daki açlık ve sefalatten kurtulmak isteyen D ve E’yi organlarını almak amacıyla kandırarak iş bulma ve insanca yaşama vaadiyle Türkiye’ye getirmiş ve onlara bir ay Türkiye’de bakmıştır. Buna göre P aşağıdaki suçlardan hangisini işlemiştir?

Correct! Wrong!

20. Kaçak orman emvalini yakalayan orman muhafaza memuru M, bu kaçak emvale elkoymuş ve onu elinde bulunduran A ve B’ye de kendisine haricen 125 TL vermeleri gerektiğini söyleyerek onlardan 250 TL almıştır. M’nin kendilerinden para alma hakkına sahip olmadığını öğrenen A ve B, Cumhuriyet savcılığına giderek M hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Buna gçre M aşağıdaki suçlardan hangisi ile cezalandırılır?

Correct! Wrong!

Ceza Hukuku Özel Hükümler Test 3
Tebrikler
Sanırım bu dersi geçmeye oldukça yakınsın. Umarım sınavda da burada aldığın notu alabilirsin.
Çalışmalısın
DEU Hukuk Fakültesinde geçme notunun 60 olduğunu düşünürsek bu derse daha iyi çalışman gerektiğini söyleyebilirim. Kaynak ihtiyaçların için ders notları bölümüne bakmayı unutma!

Share your Results:

Ceza Hukuku Özel Hükümler


Dersin Amacı: 

Ceza hukukunda çeşitli özel suç tiplerinin açıklanmasıdır.

Önerilen Kaynaklar
Ana kaynak: Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe; Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara, 2011

Yardımcı kaynaklar: Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe/Başbüyük/Meraklı; Pratik
Çalışma Kitabı III; Ceza Hukuku Özel Hükümler; Ankara 2011

Tezcan/Erdem/Önok; Ceza Hukuku Özel Hükümler; Ankara 2011
Artuk/Gökcen/Yenidünya, Ceza Hukuku Özel Hükümler, İstanbul 2010

Dersin İçeriği: 

Bu derste kanunun sistematik bölüşümü içerisinde kısım ve bölüm ayırımı göz önünde tutularak önce kısım içerisindeki suçların genel nitelikleri ve özellikleri, daha sonra kanundaki sıra takip edilerek bölümlerin özellikleri daha ayrıntılı olarak ortaya konulmaktadır. Nihayet her bir  bölüm içerisinden bir suç alınarak, bu suç maddi unsur, manevi unsur, hukuka aykırılık unsuru yönlerinden incelenmekte ve bunun yanı sıra teşebbüs, içtima ve iştirak durumlarında farklılık gösteren hususlara değinilmektedir.