Borçlar Hukuku Genel Hükümler Test 3

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Test 3

Kurum sınavları ve KPSS’de Çıkmış Borçlar Hukuku Soruları

1. Temsil kavramı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2008 – EPDK Uzman Yrd.)

Correct! Wrong!

2. Aşağıdakilerden hangisi temsil yetkisini sona erdiren nedenlerden biridir? (2006 Maliye B. Vergi Denetmen Yrd.)

Correct! Wrong!

3. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, borç ilişkisinin hükümleri kapsamında borcun ifa yeri ile ilgili olarak aksine bir anlaşma bulunmaması durumunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2014 – Maliye Uzman Yard.)

Correct! Wrong!

4. Taraflar aksine bir anlaşma yapmadığı takdirde para borcunun ifasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (2013 – KPSS)

Correct! Wrong!

5. Türk Borçlar Kanunu’na göre, borcun ifa yeri ve zamanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (2013 – Defterdarlık Uzman Yrd.)

Correct! Wrong!

6. Türk Borçlar Kanunu’na göre, tevdi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2013 Defterdarlık Uzman Yrd)

Correct! Wrong!

7. Salim ve Gökhan, 14 Ekim 2012 Pazar günü bir sözleşme yaparak borcun yarım ay sonra ifa edilmesini kararlaştırmışlardır. Buna göre borcun ifa günü aşağıdakilerden hangisidir? (2013 – KPSS)

Correct! Wrong!

8. A ve B, 25 Ocak 2012’de yaptıkları sözleşme ile A’nın B’ye 2 ton pirinç teslim etmesini ve teslimatın bir sonraki ayın ortasında yapılmasını kararlaştırırlar. Buna göre A, pirinci ne zaman teslim etmelidir? (2012 KPSS)

Correct! Wrong!

9. Bir borç ilişkisinin taraflarının anlaşarak borçlanılan edimden başka bir şeyle ifanın gerçekleşmesini kabul etmeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (2013 KPSS)

Correct! Wrong!

10. A ile B aralarında Ocak ayında yaptıkları satım sözleşmesinde B’nin sözleşme konusu edimi, bir sonraki ayın ortasında ifa edeceğini kararlaştırırlar. Bu sözleşmeye göre taraflar arasında kararlaştırılan ifa günü aşağıdakilerden hangisidir? (2012 Sayıştay Denetçi Yrd.)

Correct! Wrong!

11. Türk Borçlar Kanunu’na göre sözleşmede aksi belirlenmemişse para borcu ödeme zamanında nerede ifa edilir? (2012 KPSS)

Correct! Wrong!

12. Borçlar hukukuna göre, geçici ödemelere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2012 Sayıştay Denetçi Yrd)

Correct! Wrong!

13. Karşılıklı borçları içeren ve 3 Mayıs 1999 Pazartesi günü yapılan bir sözleşmede borçlardan birinin 4 gün sonra diğerinin 10 gün sonra muaccel olacağı kararlaştırılmışsa borçların ifasının istenebileceği tarihler hangisinde doğru ifade edilmiştir. (2012- ÇŞUS)

Correct! Wrong!

14. A ile B arasındaki borç ilişkisinde A, alacağını uzun süre B’den talep etmemiş ve alacağı zaman aşımına uğramıştır. Buna rağmen A, B aleyhine alacağını alabilmek için dava açar. B de borcunun zaman aşımına uğradığını ileri sürer. B’nin zaman aşımı iddiasının hukuki niteliği nedir? (2014 İller Bankası Uzm. Yrd)

Correct! Wrong!

15. Karşılıklı edimleri içeren sözleşmelerde taraflardan biri borçlandığı edimi ifa etmeden veya ifasını teklif etmeden karşı taraftan ifayı talep ederse karşı tarafın ifadan kaçınma hakkına ne ad verilir? (2011 KPSS)

Correct! Wrong!

16. Türk Borçlar Kanunu’na göre sözleşmede aksine bir kayıt yoksa para borçları nerede ifa edilir? (2011 – Milli Emlak Denetmen Yrd)

Correct! Wrong!

17. Para borcunun söz konusu olduğu bir sözleşmede tarafların ifa yerini belirlememiş olması durumunda bu borç nerede ifa edilir?

Correct! Wrong!

18. Para ve parça borçları dışındaki diğer borçların kanuni ifa yeri aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

19. Para borçları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2009 Halk Bank Uzm. Yrd.)

Correct! Wrong!

20. İfa zamanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2008 SGK Uzm. Yrd.)

Correct! Wrong!

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Test 3
Tebrikler
Sanırım bu dersi geçmeye oldukça yakınsın. Umarım sınavda da burada aldığın notu alabilirsin.
Çalışmalısın
DEU Hukuk Fakültesinde geçme notunun 60 olduğunu düşünürsek bu derse daha iyi çalışman gerektiğini söyleyebilirim. Kaynak ihtiyaçların için ders notları bölümüne bakmayı unutma!

Share your Results: