Avrupa Birliği Hukuku Test 2

Avrupa Birliği Hukuku Test 2

1. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği’ne en son katılan ülkelerden biridir?

Correct! Wrong!

2. Ekonomik ve Sosyal Komite ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

3. Aşağıdakilerin hangisi Avrupa Birliği Antlaşması’ndan sonra Avrupa Topluluğunun yeni görev ve hedefleri arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

4. Aşağıdakilerden hangisi AB Müktesebatı kapsamında yer almaz?

Correct! Wrong!

5. Bölgeler Komitesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

6. Aşağıdakilerden hangisi ilk genişleme sürecinde Birliğe katılan ülkelerden biridir?

Correct! Wrong!

7. Aşağıdakilerden hangisi AB’nin yardımcı kurumları arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

8. II. Dünya Savaşı sonrası Avrupa’da meydana gelen oluşumlar içinde aşağıdakilerden hangisi ekonomik amaçlı kurulan bir örgüttür?

Correct! Wrong!

9. 2003 yılında yürürlüğe giren Nice Antlaşması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

10. Kopenhag Kriterleri aşağıdaki zirve toplantılarından hangisinde kararlaştırılmıştır?

Correct! Wrong!

11. Avrupa Toplulukları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

12. Mayıs 1950’de açıklanan Schuman Bildirgesi’nin hazırlanmasına yol açan en temel faktör hangisidir?

Correct! Wrong!

13. Avrupa Birliğine üye ülkelerin sayısı 2011 yılı itibariyle kaçtır?

Correct! Wrong!

14. Aşağıdakilerden hangisi 1957 yılında imzalanan ve Avrupa Ekonomik Topluluğunu ortaya çıkaran Roma Antlaşması’nın nihai hedefini ifade eder?

Correct! Wrong!

15. 1987 yılında yürürlüğe giren Avrupa Tek Senedinin temelinde yatan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

16. Kopenhag Kriterleri hangi yılda kabul edilmiştir?

Correct! Wrong!

17. Bölgeler Komitesinin yetkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

18. 1960’lı yıllarda İngiltere’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu üyeliğini uzun süre engelleyen Fransız siyaset adamı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

19. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu ikincil kaynaklar arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

20. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Ekonomik Topluluğunun faaliyet alanı kapsamında değildir?

Correct! Wrong!

Avrupa Birliği Hukuku Test 2
Tebrikler
Sanırım bu dersi geçmeye oldukça yakınsın. Umarım sınavda da burada aldığın notu alabilirsin.
Çalışmalısın
DEU Hukuk Fakültesinde geçme notunun 60 olduğunu düşünürsek bu derse daha iyi çalışman gerektiğini söyleyebilirim. Kaynak ihtiyaçların için ders notları bölümüne bakmayı unutma!

Share your Results: