Fransa’nın Hukuk Geçmişi: Galileo, Jeanne Darc, Jean Calas

Galileo

Galileo Galile, 1564 yılında İtalya’nın Pisa şehrinde dünyaya gelmiştir. Önce tıp eğitimi almaya başlamış, ancak parasızlık sebebiyle tamamlayamamış ve matematik eğitimine başlamıştır. Eğitimi tamamladıktan sonra genç yaşta profesör olmuştur. Galileo kendisinden kısa bir süre önce ölen Kopernik’in güneş merkezli kainat görüşünü savunduğu için kilise tarafından Engizisyon Mahkemesinde yargılanmıştı. Kilise kainatın merkezinde dünyanın olduğunu kabul ediyor ve buna aykırı görüşlere izin vermiyordu. Bu davadan dolayı ceza almadıysa da 1632 yılında yayınladığı “İki Kainat Üzerine” isimli kitabı sebebiyle yargılandığı davadan dolayı ömür boyu hapse mahkum edildi. Hapis cezası ev hapsine çevrildi. Bu sırada gözleri kör oldu ve 1642 yılında öldü.

Jean Calas Davası

Jean Calas (1698 – 1762) bir Fransız ticaret adamıdır. Ekim 1761 tarihinde Calas’ın büyük oğlu Marc Antoine, dükkanda kendisini asmıştı. Ailesi, oğullarının intihar etmediğini öne sürmüştü. Devlet ise Calas’ın oğlunu Katolik inancına geçeceğini söylediği için öldürdüğünü ileri sürdü. Toulouse parlamentosu, Calas’ı yargıladı ve idamına karar verdi. 1762 yılının Mart ayında idam gerçekleşti.

Calas’ın idam edilmesi din taassubunun ve hoşgörüsüzlüğünün bir sonucu olarak ortaya çıkmıştı. Voltaire, Toulouse Parlamentosunun kararını kralın danışma kuruluna iptal ettirmiş ve Calas’ın adını temize çıkarmıştır. Yine Voltaire, bu olay nedeniyle “Hoşgörü Üzerine İnceleme” isimli eserini kaleme almıştır.

Jeanne d’Arc

Bir Fransız köylü kızı olan Jeanne d’Arc, ülkesini düşman işgalinden kurtaran bir kahramandır. 6 Ocak 1412 tarihinde Domnemy kasabasında Katolik bir ailenin kızı olarak dünyaya gelmişti. Çocukluğu oldukça sıradandır. Bazı dualar okumuş, azizlerin hayatlarını öğrenmiş ve babasının koyunlarını gütmüştü. O sırada Fransa, İngilizlerin işgali altındaydı.

Jeanne d’Arc on iki yaşında Veliaht Charles’ı tahta çıkarması ve ülkesini kurtarması için Tanrı’dan kendisine ilham geldiğini ileri sürmüştü. Önceleri herkes kendisi ile alay etti. Buna rağmen 1429 yılında ordunun ileri gelenleri onu Veliaht Charles ile görüştürdü ve Jeanne d’Arc ilahi sesler duyduğuna onu ikna etti. Fransızlar bu genç kızın önderliğinde İngiliz ordusunu Orleans ve Reims bölgelerinden çıkardı. Valiaht Charles, Reims’te taç giydi ve kral oldu. Küçük bir köylü kızı sayesinde Fransa düşman işgalinden kurtuldu.

1439 yılında İngilizler ile birlik olan Burgonyalılar Jeanne d’Arc’ı yakaladı ve Hristiyanlığa aykırı hareketlerde bulunduğu öne sürüldü. Din adamları tarafından ömür boyu cezaevinde kalmaya mahkum edildi. Ancak İngilizler bu cezayı yeterli bulmadı. Bunun üzerine Jeanne d’Arc’ın cadı olduğuna yönelik bir suçlama yapıldı. Ardından 30 Mayıs 1431 tarihinde 19 yaşındaki genç kız, Rouen çarşısında bir odun yığını üzerinde yakılarak idam edildi.

Bu dava sürecinde birçok usulsüzlük yapıldı. Halk Jeanne d’Arc’ın idam edilmesini hiç hoş karşılamadı. 1456 yılında br kilise mahkemesi tarafından Jeanne d’Arc hakkında verilen karar iptal edildi. 20. yüzyıla gelindiğinde Katolik Kilisesi Jeanne d’Arc’ı aziz ilan etti. Fransız halkı ise kendisini bir milli kahraman olarak kabul etti.