Borçlar Hukuku Genel Hükümler Test 10

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Test 10

Sözleşmenin Kurulması ve Şekil

1. Arif, Mersin’de çerez işleri ile uğraşan Bahadır’a bir mektup yazarak bir ay içinde elindeki çerezleri, paketi 35 TL’den satabileceğini yazmıştır. Bu olaya göre aşağıda bilgilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

2. Adnan, 5 Ocak 2013 tarihinde gönderdiği mektupta elinde bulunan tarihi bir romanı satabileceğini Bekir’e bildirmiştir. Mektubu okuyan Bekir, romanı 10 TL’den alabileceğini 21 Ocak 2013 tarihinde gönderdiği mektupta beyan etmiştir. Adnan, 26 Ocak 2013 tarihinde Bekir’e gönderdiği mektupta kitabı ancak 20 TL’den satabileceğini belirtmiştir. Bekir, mektubu 28 Ocak 2013 tarihinde almış ve 30 Ocak’ta açtığı telefon ile Adnan’a romanı 20 TL’den alacağını bildirmiştir. Bu olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

3. Türk Borçlar Kanununun kabul beyanı için örtülü irade beyanının yeterli olduğu durumlarda sözleşmenin kurulması ile hüküm ve sonuçlarının doğması bakımından kabul ettiği teori aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Correct! Wrong!

4. Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi bir taşınmaza ilişkin olsa dahi resmi şekle tabi değildir?

Correct! Wrong!

5. I. Taşınmaz satış sözleşmesi II. Mirasçıların miras taksimi sözleşmesi III. Kefalet sözleşmesi IV. Miras sözleşmesi Yukarıdakilerden hangi ikisi resmi şekle tabi sözleşmelerdendir?

Correct! Wrong!

6. Aşağıdaki hukuki işlemlerden hangisi herhangi bir şekle tabi değildir?

Correct! Wrong!

7. Kanuni şartlara uymadığından kesin hükümsüz sayılan bir hukuki işlem, benzer sonuçları doğuran bir hukuki işlemin geçerlilik şartlarına sahipse ve taraflar yaptıkları işlemin geçersiz olduğunu bilselerdi, onun yerine geçerli benzer işlemi yapmak isteyecekleri farz edilirse, geçerli olan işlemin geçersiz hukuki işlemin yerini almasına ne denilir?

Correct! Wrong!

8. Aslı ve Beyza yaptıkları şekil antlaşması ile aralarında yapacakları bütün sözleşmelerin adi yazılı şekilde olacağını kararlaştırmışladır. Ertesi gün, bu sözleşmeye dayanarak Aslı, taşınmazı adi yazılı bir sözleşme ile Beyza’ya satmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

9. Mağazalarda sergilenen mallar bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

10. Belirli bir ürünün fiyatını ve özelliklerini gösterir listenin bir başkasına gönderilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Correct! Wrong!

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Test 10
Çalışmalısın
DEU Hukuk Fakültesinde ders geçme notunun 60 olduğunu düşünürsek biraz daha çalışman lazım gibi görünüyor. Ders notları bölümüne bakmayı unutma.

Share your Results: