İcra ve İflas Hukuku Test 7

Konkordatoda herşeyin olumlu gittiğini varsaydığımızda mahkeme borçluya mühlet verir. Bunlar geçici mühlet ve kesin mühlettir. Bu geçici ve kesin mühletin süreleri nedir?

Correct! Wrong!

Mahkemenin vermiş olduğu geçici mühlet kararına karşı alacaklılara bir karşı çıkma hakkı verilmiştir. Bu hak nasıl kullanılır?

Correct! Wrong!

İflas içi konkordato ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Mahkeme kesin mühlet kararını en fazla kaç ay uzatabilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki bilgilerden hangisi malvarlığının terki suretiyle konkordatonun özelliklerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda oluşturulan bir organ olan tasfiye memurlarını kim seçer?

Correct! Wrong!

Konkordatonun feshi için görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Müflis iflas tasfiyesi sırasında konkordato yapmak isterse, bu teklifini nereye yapmalıdır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi malvarlığının terki suretiyle konkordatoda Alacaklılar Kurulunun görevlerinden biridir?

Correct! Wrong!

Konkordato ile alacaklı Ahmet alacağının %10 undan, alacaklı Berna alacağının %5 inden, alacaklı X şirketi alacağının %15 inden vazgeçmiştir. Borçlunun onaylanan bu konkordatosunun türü nedir?

Correct! Wrong!