İcra ve İflas Hukuku Test 7

Aşağıdakilerden hangisi malvarlığının terki suretiyle konkordatoda Alacaklılar Kurulunun görevlerinden biridir?

Correct! Wrong!

Konkordatonun feshi için görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki bilgilerden hangisi malvarlığının terki suretiyle konkordatonun özelliklerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Konkordato ile alacaklı Ahmet alacağının %10 undan, alacaklı Berna alacağının %5 inden, alacaklı X şirketi alacağının %15 inden vazgeçmiştir. Borçlunun onaylanan bu konkordatosunun türü nedir?

Correct! Wrong!

Mahkemenin vermiş olduğu geçici mühlet kararına karşı alacaklılara bir karşı çıkma hakkı verilmiştir. Bu hak nasıl kullanılır?

Correct! Wrong!

Konkordatoda herşeyin olumlu gittiğini varsaydığımızda mahkeme borçluya mühlet verir. Bunlar geçici mühlet ve kesin mühlettir. Bu geçici ve kesin mühletin süreleri nedir?

Correct! Wrong!

Mahkeme kesin mühlet kararını en fazla kaç ay uzatabilir?

Correct! Wrong!

İflas içi konkordato ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda oluşturulan bir organ olan tasfiye memurlarını kim seçer?

Correct! Wrong!

Müflis iflas tasfiyesi sırasında konkordato yapmak isterse, bu teklifini nereye yapmalıdır?

Correct! Wrong!