İcra ve İflas Hukuku Test 7

Konkordatonun feshi için görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki bilgilerden hangisi malvarlığının terki suretiyle konkordatonun özelliklerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda oluşturulan bir organ olan tasfiye memurlarını kim seçer?

Correct! Wrong!

İflas içi konkordato ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Konkordatoda herşeyin olumlu gittiğini varsaydığımızda mahkeme borçluya mühlet verir. Bunlar geçici mühlet ve kesin mühlettir. Bu geçici ve kesin mühletin süreleri nedir?

Correct! Wrong!

Mahkeme kesin mühlet kararını en fazla kaç ay uzatabilir?

Correct! Wrong!

Mahkemenin vermiş olduğu geçici mühlet kararına karşı alacaklılara bir karşı çıkma hakkı verilmiştir. Bu hak nasıl kullanılır?

Correct! Wrong!

Konkordato ile alacaklı Ahmet alacağının %10 undan, alacaklı Berna alacağının %5 inden, alacaklı X şirketi alacağının %15 inden vazgeçmiştir. Borçlunun onaylanan bu konkordatosunun türü nedir?

Correct! Wrong!

Müflis iflas tasfiyesi sırasında konkordato yapmak isterse, bu teklifini nereye yapmalıdır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi malvarlığının terki suretiyle konkordatoda Alacaklılar Kurulunun görevlerinden biridir?

Correct! Wrong!