İcra ve İflas Hukuku Test 7

Müflis iflas tasfiyesi sırasında konkordato yapmak isterse, bu teklifini nereye yapmalıdır?

Correct! Wrong!

Konkordatoda herşeyin olumlu gittiğini varsaydığımızda mahkeme borçluya mühlet verir. Bunlar geçici mühlet ve kesin mühlettir. Bu geçici ve kesin mühletin süreleri nedir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki bilgilerden hangisi malvarlığının terki suretiyle konkordatonun özelliklerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Mahkemenin vermiş olduğu geçici mühlet kararına karşı alacaklılara bir karşı çıkma hakkı verilmiştir. Bu hak nasıl kullanılır?

Correct! Wrong!

Konkordato ile alacaklı Ahmet alacağının %10 undan, alacaklı Berna alacağının %5 inden, alacaklı X şirketi alacağının %15 inden vazgeçmiştir. Borçlunun onaylanan bu konkordatosunun türü nedir?

Correct! Wrong!

İflas içi konkordato ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Konkordatonun feshi için görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi malvarlığının terki suretiyle konkordatoda Alacaklılar Kurulunun görevlerinden biridir?

Correct! Wrong!

Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda oluşturulan bir organ olan tasfiye memurlarını kim seçer?

Correct! Wrong!

Mahkeme kesin mühlet kararını en fazla kaç ay uzatabilir?

Correct! Wrong!