Miras Hukuku Test Soruları 2

Mirasçılar, Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, mirastan çıkarma, saklı pay

I. Sağ kalan eş miras bırakanın altsoyu ile mirasçı olursa mirasın dörtte 2 sini alır. II. Sağ kalan eş miras bırakanın ana ve baba ve bunların altsoyu ile birlikte mirasçı olursa mirasın dörtte 1 ini alır. III.Miras bırakanın büyük ana ve büyük babaları ve onların çocukları ile mirasçı olursa, mirasın dörtte 3 ünü alır. IV. Yukarıda sayılanların hiç biri yoksa mirasın tamamı eşe kalır. Yukarıda numaralı cümlelerin hangisi yada hangileri doğrudur?

Correct! Wrong!

Aşağıda evlatlık ve miras ilişkisi kurulan cümlelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Vasiyetname yapabilmek için hangi yaşta bulunmak gerekir?

Correct! Wrong!

Bir memurun katılımıyla, kanunun öngördüğü usullerde gerçekleştirilen vasiyetnameye ………………………………, vasiyetçinin tek başına baştan sona el yazısı ile yaptığı vasiyetnameye …………………………………, kanunun belirttiği olağanüstü bir durum olduğu zaman 2 tanık huzurunda yapılan vasiyetnameye ………………………………….. denir. Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere sırasıyla hangileri gelmelidir?

Correct! Wrong!

Aşağıda Vasiyetname ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi resmi vasiyetnamenin düzenlenmesinde memur veya tanık olarak atanabilecek kişi hangisidir?

Correct! Wrong!

I.En az 15 yaşını doldurmuş olmak II.Ayırt etme gücüne sahip olmak III.Ergin olmak IV.Kısıtlı olmamak Yukarıda sayılanlardan hangileri miras sözleşmesi için miras bırakanın taşıması gereken özelliklerden biridir?

Correct! Wrong!

A, eşi olan B ile yapmış olduğu bir miras sözleşmesi ile bütün mal varlığını ölünceye kadar bakma edimi karşılığında B’ye bırakmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi miras sözleşmesinin kendiliğinden sona ermesine yol açmaz?

Correct! Wrong!

Aşağıda mirastan feragat ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Mirasbırakanm terekesinde tasarruf yetkisinin olmadığı miras hissesine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Ölüme bağlı tasarrufların iptal edilme nedenlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Saklı payına tecavüz edilen mirasçılar tarafından, miras bırakanın ölüme bağlı tasarrufu ile saklı payı aşacak kadar miras bıraktığı kişilere karşı açılan davaya ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıda mirasın reddi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Mirası paylaşma sözleşmesinin şekil şartı hangisidir?

Correct! Wrong!