Aylar: Nisan 2017

Trampa Sözleşmesi

TRAMPA SÖZLEŞMESİ           Mal ya da hak ile mal ya da hak karşılıklı değiştirilmesinin kararlaştırıldığı iki tarafa borç yükleyen sözleşmeye trampa sözleşmesi denir. A. SÖZLEŞMENİN UNSURLARI 1) Mal ya …

Kefalet Sözleşmesi

I.                  KEFALET SÖZLEŞMESİ              TBK m. 581’e göre “Kefalet sözleşmesi, kefilin alacaklıya karşı, borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olmayı üstlendiği sözleşmedir.”             Kefilin borcu, bağımlı bir nitelik …

Vekalet Sözleşmesi

I.                  VEKALET SÖZLEŞMESİ  TBK m. 502 uyarınca vekâlet sözleşmesi; vekilin, vekâlet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlendiği sözleşmedir. Vekalet sözleşmesinin özelliklerini özetlersek: ·       Vekalet, bir iş görme sözleşmesidir. ·       Vekalet …

Ceza Genel Hukuku Ders Notları 3

CEZA İLİŞKİSİNİ DÜŞÜREN NEDENLER ÖLÜM: Sanığın ölümü halinde, hakim re’sen davanın düşürülmesine karar verir. Sanığın ölümü ile davanın düşürülmesi diğer sanıkları etkilemez. Dolayısıyla diğer sanıklar hakkında dava devam edecektir. …

Ceza Genel Hukuku Ders Notları 2

SUÇ ORTAKLIĞI ŞEKİLLERİ:          AZMETTİRME: Azmettirme, TCK m. 38/1’de “Başkasını suç işlemeye azmettiren kişi, işlenen suçun cezası ile cezalandırılır” şeklinde, azmettirenin suçun tam cezasıyla cezalandırılacağını belirtmek suretiyle düzenlenmiştir. Azmettiren, kafasında …

Yabancılar Hukuku

Yabancılar Hukuku bir ülkede yabancı olanların, sırf yabancı olmaları sebebiyle tabi oldukları rejimdir. Türk Yabancılar Hukuku, yabancıların Türkiye Cumhuriyeti’nde yabancı olmalarından dolayı tabi oldukları kısıtlamalar ve sahip oldukları hakları …