Trampa Sözleşmesi

TRAMPA SÖZLEŞMESİ
          Mal ya da hak ile mal ya da hak karşılıklı değiştirilmesinin kararlaştırıldığı iki tarafa borç yükleyen sözleşmeye trampa sözleşmesi denir.
A. SÖZLEŞMENİN UNSURLARI
1) Mal ya da Hakla, Başka Bir Malın ya da Hakkın Değiştirilmesi (Not: taraflardan birisi mal; diğeri ise
mal + para veriyorsa bu trampa sözleşmesi midir? 1. Görüş der ki para+mal veren kişinin baskın olarak verdiği şeye bakalım; baskın unsur para ise satış kabul edelim. Yok mal vermek baskınsa trampa diyelim. 2. Görüş (baskın) der ki bu artık ne satış ne trampadır, KARMA sözleşme olmuştur. Karmada kombine sözleşmeye giriyor.)
2) Bunların Karşılıklı Değiştirileceğine İlişkin Anlaşma: Özel şekil (biçim) şartı yok. Sözlü bile yapılabilir. Ancak mallardan veya haklardan birisinin devri için kanunda şekil şartı varsa o uygulanır. Her ikisi için de varsa o zaman en ağırı uygulanır.
B) Trampa Sözleşmesinin Hükümleri: SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN KURALLARI KIYASEN UYGULANIR. YALNIZCA 2 HUSUSTA BU SÖZLEŞME İÇİN ÖZEL DÜZENLEME YAPILMIŞTIR.
          1. Zapttan sorumluluk: Trampa sözleşmesinde, taraflardan birine verilen malda bir başkası hak ileri sürerek malı zapt eder ya da malın kullanılmasına engel olursa, malın alacaklısı olan taraf 2 seçimlik hakka sahiptir. 1) Ya bu yüzden uğradığı zararı karşı tarafa ödetir ya da 2) ödeme istemeyerek karşı tarafa verdiği malın geri verilmesini ve menfi zararının tazminini isteyebilir.
          2. Ayıbı Üstlenme: Kendisine ayıplı mal verilen taraf beş yoldan birine başvurabilir:
i.                              Ayıplı malı geri verir ve teslim ettiği malın geri verilmesini isteyebilir ya da kendisi malı teslim etmemişse teslim etmekten vazgeçerek alıkoyar.
ii.                            Ayıplı malı geri verir ve zararına karşılık ödence ister. (ödence = hocanın kelimesi)
iii.                         Ayıplı malı alıkoyar ve ayıp dolayısıyla oluşan değer farkını karşı taraftan ister.
iv.                         Bütün masrafları karşı tarafa ait olmak üzere malın onarılmasını ister. (Aşırı masraf gerektirmiyorsa.)
v.                            Ayıplı mal misli bir malsa, ayıpsız bir benzeriyle değiştirilmesini ister.