Vergi Hukuku Testi 4

Vergi Kabahat, Suç ve Cezaları

0%

1. Vergi suç ve kabahatlerinin Türkiye sınırları içinde işlenmesi halinde, işleyenin vatandaş ya da yabancı olduğuna bakılmaksızın vergi ceza hukuku hükümlerinin uygulanması aşağıdakilerden hangisinin kabul edildiğini gösterir?

Correct! Wrong!

2. Aşağıdakilerden hangisi vergi kabahat ve cezalarının sona erme nedenlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

3. İşlenen vergi kabahatine kesilen cezaya karşı vergi mahkemesinde dava açılmamışsa, cezanın otuz günlük daha açma süresinin sonunu takip eden ne kadar süre içinde ödenmesi gerekir?

Correct! Wrong!

4. Vergi ziyaı kabahatinde ceza kesme zamanaşımı süresi kaç yıldır?

Correct! Wrong!

5. İşlenen fiil sonucunda hukukun koruduğu kamusal veya özel nitelikli bir menfaatin ihlal edilmesine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

6. Sahte belge basmak fiilinin gerektirdiği hapis cezasının süresi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

7. Elektronik ortamda verilmesi gereken beyannamelerin süresinde verilmemesi halinde aşağıdaki fiillerden hangisi gerçekleşmiş olur?

Correct! Wrong!

8. Aşağıdakilerden hangisi vergi incelemesine yetkili kişilerden biri değildir?

Correct! Wrong!

9. Aşağıdakilerden hangisi vergi mahkemesi kararlarına karşı başvurulan olağan kanun yollarından biridir?

Correct! Wrong!

10. Özel usulsüzlük kabahatinde zamanaşımı süresi kural olarak kabahatin işlendiği yılı takip eden yılın birinci gününden başlamak üzere kaç yıldır?

Correct! Wrong!

11. Aşağıdakilerden hangisi mücbir sebep hallerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

12. Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyen bir mükellefe verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

13. Vergi gizliliğine uyma yükümlülüğünün süresi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

14. Vergi kabahatleri açısından pişmanlık kapsamına aşağıdakilerden hangisi girer?

Correct! Wrong!

15. Yükümlünün özel işlerini yapma suçu için öngörülen dava zamanaşımı süresi kaç yıldır?

Correct! Wrong!

16. Aşağıdakilerden hangisi vergi ceza hukukunun bağlayıcı kaynakları arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

17. Vergi Kabahatleri veya suçları aşağıdaki kanunlardan hangisinde düzenlenmiştir?

Correct! Wrong!

18. Vergi ceza hukukunda, vergi kabahatlerinde tüzel kişiler bakımından sorumluluk ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

19. A. İştirak edilen fiilin orta nitelikli fiillerle işlenen vergi ziyaı olması B. İştirak edilen fiilin hukuka aykırı olması C. İştirakçinin fiilin işlenmesine bilerek katılması Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri vergi kabahatleri açısından iştirak şartlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

20. Aşağıdakilerden hangisi vergi ziyaı kabahatinin oluşmasında ağır nitelikli fiillerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Vergi Hukuku Testi 4
Tebrikler
Sanırım bu dersi geçmeye oldukça yakınsın. Umarım sınavda da burada aldığın notu alabilirsin.
Daha çok çalışmalısın!
DEU Hukuk Fakültesinde geçme notunun 60 olduğunu düşünürsek bu derse daha iyi çalışman gerektiğini söyleyebilirim. Kaynak ihtiyaçların için ders notları bölümüne bakmayı unutma!

Share your Results: