Vergi Hukuku Test Soruları 1

Vergi Hukukunun Tanımı, Kapsamı, Vergilendirme İlkeleri

Vergi Hukukunun Kaynakları

Verginin Tarafları (Vergi İdaresi, Mükellef, Sorumlu)

1. Aşağıdakilerden hangisi Anayasamızın 73. maddesinde yer alan temel vergilendirme ilkelerinden birtanesi değildir?

Correct! Wrong!

2. Vergi Usul Kanununda yer alan hükümler aşağıdaki vergilerden hangisine uygulanmaz?

Correct! Wrong!

3. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Hukukunda başvurulamayacak bir yoldur?

Correct! Wrong!

4. Devletlerin kendi sınırları içerisinde yaşayan herkesten vergi almak istemesi, aşağıdaki ilkelerden hangisini ifade eder?

Correct! Wrong!

5. Bir vergi kanunun belli bir mali yılda uygulanabilmesi için aşağıdakilerden hangisinde yer alması gerekir?

Correct! Wrong!

6. Vergi kanunları ile Bakanlar Kuruluna aşağıdakilerden hangisi için değişiklik yapma yetkisi verilemez?

Correct! Wrong!

7. Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun yürütmeden doğan kaynaklarından birisidir?

Correct! Wrong!

8. Aşağıdaki vergi hukuku kaynaklarından hangisi danıştayın denetimine tabi değidlir?

Correct! Wrong!

9. Aşağıdakilerden hangisi ancak yasalar ile izin verilmesi durumunda vergi hukukuna kaynak olabilir?

Correct! Wrong!

10. Limitet şirketin ödenmemiş vergi borçlarından dolayı ortakların sorumluluğu ile ilgili hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

11. Aşağıdakilerden hangisi vergi yükümlüsünü vergi sorumlusundan ayıran temel özelliktir?

Correct! Wrong!

12. Aşağıda stopaj kavramı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

13. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde denetim elemanı olarak görev yapmaktadır

Correct! Wrong!

14. Vergi sorumluluğunun sırası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

15. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

16. Kanuni temsilciler sorumluluğunu yerine getiremeyerek vergi ödemezse ödenmeyen vergi önce temsil edilenden istenir, eğer ondan alınamazsa bu vergi borçlarından doğrudan temsilci sorumlu tutulur." Bu temsil türü aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

17. Küçük, akıl hastası gibi fiil ehliyeti olmayan vergi mükelleflerinin vergi ile ilgili ödevleri aşağıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilir?

Correct! Wrong!

18. Yanında çalışan işçilerin vergi tevfikatını yapmayarak vergi cezası ödemek durumunda kalan işveren, ödediği vergi ceaları için kim erücu edebilir?

Correct! Wrong!

19. Ölen kişinin vergi borçlarının ödenmesinin sorumluluğu nasıl düzenlenmiştir?

Correct! Wrong!

20. Aşağıdakilerden hangisi vergilerin şahsiliği ilkesinin bir sonucu değildir?

Correct! Wrong!

Vergi Hukuku Testi 1
Tebrikler
Sanırım bu dersi geçmeye oldukça yakınsın. Umarım sınavda da burada aldığın notu alabilirsin.
Çalışmalısın
DEU Hukuk Fakültesinde geçme notunun 60 olduğunu düşünürsek bu derse daha iyi çalışman gerektiğini söyleyebilirim. Kaynak ihtiyaçların için ders notları bölümüne bakmayı unutma!

Share your Results: