Vergi Hukuku Test Soruları 2

1. Aşağıdakilerden hangisi vergilendirme sürecinin sırasını doğru ifade etmektedir?

Correct! Wrong!

2. Tarh edilen verginin tebligatının usule uygun olmaması, işlemi hangi unsuru yönünden sakatlar?

Correct! Wrong!

3. Vergilendirme işleminin unsurlarından hangisi vergiyi doğuran olayı oluşturur?

Correct! Wrong!

4. Yükümlünün vergi beyannamesini vermemesi ............... nedenidir.

Correct! Wrong!

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

6. Türk veraset ve intikal vergisinde çifte vergilendirmenin önlenmesi amacıyla kabul edilen yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

7. Aşağıdakilerden hangisi ile vergi doğar?

Correct! Wrong!

8. Vergi alacağının kanunlarda gösterilen matrah ve nispetler üzerinden tespit edilmesine hangi isim verilir?

Correct! Wrong!

9. Vergi matrahının defter ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanarak tespitine imkan bulunmayan jallerde takdir komisyonları tarafından yapılan tarha ne isim verilir?

Correct! Wrong!

10. kanuni süresi geçmesine rağmen beyanname verilmemeişse aşağıda tarhiyatlardan hangisi yapılır?

Correct! Wrong!

11. Aşağıdakilerden hangisi re'sen vergi tarhına gidilebilecek hallerden bir tanesi değildir?

Correct! Wrong!

12. Aşağıdaki kurumlardan hangisi vergi toplamaz?

Correct! Wrong!

13. Aşağıdaki vergilerden hangisinde artan oranlı tarife esas alınmıştır?

Correct! Wrong!

14. Aşağıdakilerden hangisi zor durum haline örnek olarak gösterilebilir?

Correct! Wrong!

15. Vergilendirme ile ilgili belgelerin vergi hukuku açısından ne kadar süre ile saklanması gerekir?

Correct! Wrong!

16. Verginin süresinde tahakkuk ettirilmemesi durumunda tarh zamanaşımı hangi tarihten itibaren başlar?

Correct! Wrong!

17. Hangisi vergi denetim yöntemleri ile ilgili değildir?

Correct! Wrong!

18. Sürelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

19. Vergi Usul Kanununa göre birinci sınıf tacirlerin vergiden muaf esnaftan satın aldıkları mal ve hizmetler karşılığında aşağıdaki belgelerden hangisi düzenlenir?

Correct! Wrong!

20. gerçek kişilerin işe başlama bildirimlerini hangi süre içinde ilgili vergi dairesine yapmaları gerekir?

Correct! Wrong!

Vergi Hukuku Testi 2
Çalışmalısın
DEU Hukuk Fakültesinde geçme notunun 60 olduğunu düşünürsek bu derse daha iyi çalışman gerektiğini söyleyebilirim. Kaynak ihtiyaçların için ders notları bölümüne bakmayı unutma!
Tebrikler
Sanırım bu dersi geçmeye oldukça yakınsın. Umarım sınavda da burada aldığın notu alabilirsin.

Share your Results:

Bir önceki yazımız olan Vergi Hukuku Test Soruları 1 başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Yorum Yap