Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku Test 5

Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku Dersi Test Soruları

Aşağıdakilerden hangisi sicillerin özelliğinden biri değildir ?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Tacir olamaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki nedenlerden hangisi Tacir sıfatının kaybı için yeterli değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi şubenin unsurlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi ticari işletmenin devri ile alakalı doğru bir bilgi değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi bağımsız bir tacir yardımcısı değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi bir adi iş niteliğindedir?

Correct! Wrong!

Teyit mektubu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Bir sihirbazın , Profesör unvanını kullanması halinde aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisinin kulla­nılması zorunlu değildir?

Correct! Wrong!

Rekabet kurulunun almış olduğu kararlara karşı nereye dava açılabilir?

Correct! Wrong!

Önceden mevcut hukuki bir ilişkiyi, önceden tespit edilmiş hukuki bir sonucu saptamaya yarayan ve maddi ilişkiye tesir etmeyen tescil aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Ticaret sicil müdürünün tescil talebinin reddine ilişkin karara itiraz ne kadar sürede yapılmak zorundadır?

Correct! Wrong!

Bir konunun ticaret siciline tescil edilmesini ilgililerin bizzat kendilerinden başka kimler talep edebilir?

Correct! Wrong!

Cari hesapta şeklin hukuki niteliği nedir?

Correct! Wrong!