Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku Test 2

Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku Test 2

Adli ve İdari Hakimlik ve KPSS Sınavlarında çıkmış sorular

1. Tacirle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

2. Aşağıdakilerden hangisi her iki taraf tacir olduğu takdirde uygulanacak özel hükümlerden değildir?

Correct! Wrong!

3. Sınırlı ehliyetsiz A ile tam ehliyetli devlet memuru B adi şirket şeklinde bir ticari işletme işletmektedir. B, kısa bir süre sonra ölür ve şirketteki payı mirasçısı eşi Z’ye kalır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

4. I. Hak ehliyetini kazanmak II. Tacir sıfatını kazanmak III. Tüzel kişiliğini kazanmak IV. İflasa tabi hale gelmek V. Ayrı malvarlığının oluşması Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri tüzel kişi tacir bakımından ticaret siciline tescilin sonuçlarındandır?

Correct! Wrong!

5. Aşağıdakilerden hangisi iflasa tabi değildir?

Correct! Wrong!

6. Aşağıdaki kişi ya da kuruluşlardan hangisinin tacir sıfatı yoktur?

Correct! Wrong!

7. Tacir olmanın hüküm ve sonuçları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

8. Tacirler arasında yapılacak ihbar ve ihtarlar aşağıdaki şekillerden hangisi ile yapılamaz?

Correct! Wrong!

9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

10. Ticari işlerde faiz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

11. Ticari işte anapara faizi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

12. Ticari iş ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

13. Ticari iş karinesi uyarınca aşağıdaki iş ve işlemlerden hangisi ticari iştir?

Correct! Wrong!

14. Ticaret unvanı ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

15. Usulünce tasdik edilmiş gerçek kişiye ait bir ticaret unvanı ………………… çapında korunur.

Correct! Wrong!

17. I. Ali Can ve Ortağı Kolektif Şirketi II. Ali Can ve Ortakları Adi Komandit Şirketi III. Akaryakıt ve Petrol A.Ş. IV. Ali Can İthalat ve İhracat Anonim Şirketi V. Akaryakıt ve Petrol LTD. ŞTİ Yukarıda verilen ticaret unvanlarından hangisi ve hangileri geçerli ticaret unvanıdır?

Correct! Wrong!

18. Marka ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

19. Aşağıda verilen TTK uyarınca tutulması zorunlu olan onamaya tabi defterlerden hangisini gerçek kişi tacir tutmakla mükellef değildir?

Correct! Wrong!

20. Ticari örf ve adet kuralları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku 2
Tebrikler
Sanırım bu dersi geçmeye oldukça yakınsın. Umarım sınavda da burada aldığın notu alabilirsin.
Çalışmalısın
DEU Hukuk Fakültesinde geçme notunun 60 olduğunu düşünürsek bu derse daha iyi çalışman gerektiğini söyleyebilirim. Kaynak ihtiyaçların için ders notları bölümüne bakmayı unutma!

Share your Results: