Anayasa Hukuku Ders Notları

–Toplum sözleşmesi, her türlü sosyal ilişkinin ve otoritenin rızaya dayalı olmasını ifade eder. Rasyonel bireyler kendi başlarına karar alabilen sorumluluk sahibi bireylerdir ve doğa durumundaki tehlikelerden korunmak için baskı …

Türk Hukukunda Tutuklama

            Başlangıç olarak Türk doktrininde tutuklama tanımlarını incelemek gerekirse, tutukluluk; “bir yargıç kararıyla anayasada ve yasada belirtilen koşulların gerçekleşmesi ile, bir kişinin henüz suçluluğu hakkında …