İcra ve İflas Hukuku Test 3

İcra ve İflas Hukuku Test 3

1. Aşağıdakilerden hangisi genel şikayet sebebidir?

Correct! Wrong!

2. İcra ve iflas dairesi görevlilerinin kusurları nedeniyle verdikleri zarardan dolayı açılacak tazminat davalarıyla ilgili yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

3. Hacizden sonraki taksitle ödemeye ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

4. I. Birinci alacaklılar toplantısı II. İkinci alacaklılar toplantısı III. İflas idaresi IV. İflas dairesi Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri özel iflas organlarıdır?

Correct! Wrong!

5. Aşağıdakilerden hangisi iflasın kaldırılmasının sonuçlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

6. Aşağıdaki mallardan hangisinin haczi, takibin yapıldığı icra dairesince kaydına işletilmek suretiyle doğrudan da yapılabilir?

Correct! Wrong!

7. Aşağıdaki şikayet sebeplerinden hangisinde şikayet süreye tabidir?

Correct! Wrong!

8. Taşınır malların satışı, satış talebinden itibaren ne kadar süre içinde yapılmalıdır?

Correct! Wrong!

9. İflas davasına bakan ticaret mahkemesi aşağıdaki hususlardan hangisini kendiliğinden inceleme yetkisine sahip değildir?

Correct! Wrong!

10. Aşağıdakilerden hangisi iflasa tabi değildir?

Correct! Wrong!

11. Konkordato komiserini tayin etme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

Correct! Wrong!

12. Gecikmiş itiraz en son ne zamana kadar yapılabilir?

Correct! Wrong!

13. Aşağıdakilerden hangisi hileli iflas hallerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

14. I. Karar verildikleri zaman bakımından II. Müflislik sıfatına etkisi bakımından III. iflası sona erdirmesi bakımından Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bakımından iflasın kapanması ile kaldırılması arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır?

Correct! Wrong!

15. Adi ve taksiratlı müflisin itibarının iadesine aşağıdaki mercilerden hangisi karar verir?

Correct! Wrong!

16. Aşağıdakilerden hangisi talik hallerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

17. İntifa hakkı ve hisse satışında satışın nasıl yapılacağını aşağıdakilerden hangisi kararlaştırır?

Correct! Wrong!

18. Genel iflas yolunda iflas ödeme emrine itirazın kaldırılması taleplerini aşağıdakilerden hangisi inceler?

Correct! Wrong!

19. Hileli müflisin itibarının iadesine aşağıdaki mercilerden hangisi karar verir?

Correct! Wrong!

20. “Bir yerde birden fazla icra dairesi varsa bu daireler arasındaki ilişki iş bölümü ilişkisidir” icra daireleri arasındaki bu iş bölümü ilişkisi aşağıdakilerden hangisi tarafından düzenlenir?

Correct! Wrong!

İcra ve İflas Hukuku Test 3
Tebrikler
Sanırım bu dersi geçmeye oldukça yakınsın. Umarım sınavda da burada aldığın notu alabilirsin.
Çalışmalısın
DEU Hukuk Fakültesinde geçme notunun 60 olduğunu düşünürsek bu derse daha iyi çalışman gerektiğini söyleyebilirim. Kaynak ihtiyaçların için ders notları bölümüne bakmayı unutma!

Share your Results: