İzmir Çekişmeli Boşanma Davası Avukatı

Boşanma davalarında kişiler için en önemli unsur davayı takip etmekte önemli rol oynayacak olan avukattır. Anlaşmalı bir boşanma sürecinde bu avukat sadece rol model olarak hareket etse de çekişmeli olan boşanma davalarının en önemli parçasıdır. Bu açıdan dolayı çekişmeli boşanma davası avukatları da bazı özellikleri bünyesinde barındırmalıdır.

Çekişmeli Boşanma Davasında Avukat Nasıl Bir Rol Oynar?

Çekişmeli boşanma davası bir tarafın boşanmak istemesi karşısında diğer tarafında buna olumsuz yanıt vermesi halidir. Bu durumda kişiler bir avukat denetimi altında çekişmeli dava açmalıdır. Bu aşamada vekalet verilerek avukat gerekli olan işlemleri takip edecek ve kişiye gereken bilgileri verecektir. Avukat boşanma talep eden tarafın veya boşanmak istemeyen taraflardan birisinin avukatı olabilir. Bu durumda avukatı olduğu tarafın çıkarlarını takip etmelidir. Bu konu üzerinde müvekkilinin savunduğu olaylar konusunda deliller toplamalı ve bu konuda çalışmaları yürütmelidir.

Avukat Nasıl Bir Özelliğe Sahip Olmalıdır?

Çekişmeli boşanma davalarında bir anlaşma sağlanamadığı takdirde süreç bir hayli uzamaktadır. Burada süreci kısaltan en önemli unsur avukattır. Bu durumda avukata düşen en iyi görev ise müvekkilini delilleri ile birlikte iyi bir şekilde savunmaktır. Bu açıdan dolayı kişiler kendini tam anlamı ile ifade edebilen, cesaretli, karşı tarafın tezlerini çürütebilecek antitezler üretebilmeli, çevik bir zekaya sahip olmalıdır.

Karşı tarafın olaylarını ve hayatını iyi gözlem yapabilmelidir ve müvekkili lehine olan olayları titizlikle takip etmeli ve bunları da aynı özenle savunabilecek kapasitede olmalıdır. Bu durumda olan bir avukat ile çalışılması durumunda davada muhtemelen olumlu sonuçlanacaktır. Kişiler avukat seçme aşamasında da bu noktalara dikkat etmeli ve bu özellikte bir avukat ile çalışmayı tercih etmelidir.

Kaynak: izmir boşanma avukatı