İcra ve İflas Hukuku Test 5

İcra ve İflas Hukuku Test 5

0%

1. İflasta iptal davası açma süresi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

2. Müflise ait aşağıdaki mal, alacak veya haklardan hangisinin tamamı iflas masasına girmez?

Correct! Wrong!

3. Başvurulan takip yolunun değiştirilmesine ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

4. İflas muamelesi sırasında alacaklılar toplantısı kaç defa yapılır?

Correct! Wrong!

5. Taşınmaz malların açık artırma yolu ile satımında, taşınmaz için yapılan kıymet takdirine ilişkin rapora karşı ilgililerin şikayette bulunacağı merci aşağıdakilerin hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?

Correct! Wrong!

Reklam

6. Aşağıdakilerden hangisi kanundan dolayı, devredilmemesi nedeniyle haczedilemeyen mal ve haklardan biridir?

Correct! Wrong!

7. İflas kararının ilanını ve gerekli makamlara bildirilmesini aşağıdaki mercilerden hangisi yapar?

Correct! Wrong!

8. Elinde olmayan nedenlerle işleri iyi gitmeyen ve mali durumu bozulmuş olan dürüst borçluları korumak için düzenlenen müessese aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

9. İlk icra takip işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

10. İflas dışı konkordatoda alacaklılar, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını belirterek konkordato talebinin reddini, talebin ilanından itibaren ne kadar süre içerisinde ileri sürebilirler?

Correct! Wrong!

Reklam

11. İcra İflas Kanunu’na göre, borcunu ödeyeceğini icra dairesine beyan ettiği halde ödemeyen kişiye verilen ceza aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

13. İflas kararına karşı istinaf yoluna başvuru süresi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

14. Alacaklılar ile borçlu arasında akdedilen ve borçlunun, borçlarının konkordatoda kabul edilen kısmını ödemekle borçlarının tamamından kurtulduğu konkordato aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

15. Genel haciz yolunda itiraz ve şikayetin yapılacağı merciler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

16. Duruşma yapılmayan işlerde icra mahkemesi, işin kendisine gelişinden itibaren ne kadar süre içerisinde karar vermelidir?

Correct! Wrong!

Reklam

17. Mal beyanında bulunmayan borçlu aşağıdakilerden hangisi tarafından hapisle tazyik edilir?

Correct! Wrong!

18. Sıra cetveline karşı şikayet veya itiraz yoluna başvurulması aşağıdaki işlemlerden hangisini durdurur?

Correct! Wrong!

19. Aşağıdaki işlemlerden hangisi ile zamanaşımı kesilir?

Correct! Wrong!

20. Haciz isteme süresi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

İcra ve İflas Hukuku Test 5
Tebrikler
Sanırım bu dersi geçmeye oldukça yakınsın. Umarım sınavda da burada aldığın notu alabilirsin.
Çalışmalısın
DEU Hukuk Fakültesinde geçme notunun 60 olduğunu düşünürsek bu derse daha iyi çalışman gerektiğini söyleyebilirim. Kaynak ihtiyaçların için ders notları bölümüne bakmayı unutma!

Share your Results: